fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK opätovne oznamuje (US 34 a 35) FK 7. a 8. ligy dospelých, že 14. kolo naplánované na 19.11.2023 sa preložilo na jarnú časť a to na 1.5.2024 o 16:30 hod.

2.ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie:

-9.liga dospelí 13.kolo: Tulčík - Haniska - 13.4.2024 o 15:00 hod., bez poplatku

-4.liga žiaci 17.kolo: Jarovnice - Dubovica - 6.4.2024 o 15:00 hod., bez poplatku

-6.liga žiaci 13.kolo: Tulčík - Petrovany - 13.4.2024 o 12:30 hod., bez poplatku

3.ŠTK oznamuje, že TJ Petrovany dospelí odohrá v jarnej časti súťaže svoje domáce stretnutia v ÚHČ.

4.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U13:

-skupina L: FK Haniska – 20.4.2024 o 11:00 hod., za účasti FK Petrovany, D.Ves, Tulčík na 2 ihriskách v Haniske.

5.ŠTK oznamuje FK 7. a 8.ligy dospelých, že od jarnej časti súť. ročníka 23/24 budú FK povinné nahrávať videozáznam zo stretnutia na futbalnet. V prvom kroku je potrebné zaregistrovať osobu, ktorá to bude nahrávať – viď návod:

https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/sfz/sekcia/3088/

Z tohto dôvodu mali FK do 26.03.2024 nahlásiť zaregistrovanú osobu na sekretariát ObFZ, ktorá sa zúčastni plánovaného stretnutia video technikov 3.4.2024 o 17:30 hod. v zasadačke na ObFZ. Nakoľko videozáznamy zo stretnutí budú nahraté na futbalnete nebudú FK už posielať zostrih gólov pre TV7.

6.ŠTK oznamuje FK, že na webovej stránke ObFZ sú v časti Informácie zo sekretariátu zverejnené nové nadstavbové skupiny U13, U11, U9 a U8. Žiadame FK, uvedené na prvých miestach, aby dohodli termíny turnajov so súpermi podľa termínovníka v ISSF.

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.Obsadenie R a DZ na 31.3.2024:

o 14:00 hod. Hrabkov – Záborské          (Mižák – Babjak, Andrejko – Krajčík)

o 15:00 hod. Kr.Lúka – Krivany               (Šarišský – S.Verčimák, Hajzuš – Mikulec)

 

TRÉNERSKO – METODICKÁ KOMISIA:

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV: 

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Školenia. •

Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader – Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ. 

                  

SEKRETARIÁT:

Na základe usmernenia zo SFZ oznamujeme, že v ISSF došlo k zmene pri prihlasovaní do systému. Bola nasadená nová verzia ISSF kde sa upravovalo prihlasovanie do ISSF kvôli odstráneniu jedinečnosti emailovej adresy v systéme, vysvetlenie je nižšie.

 DO ISSF SA ODTERAZ UŽ PRIHLASUJE POMOCOU REGISTRAČNÉHO ČÍSLA A HESLA (heslo zostáva pôvodné), EMAILOVÁ ADRESA SA UŽ NEDÁ POUŽIŤ.JE MOŽNÉ POUŽIŤ AJ RODNÉ ČÍSLO OSOBY BEZ LOMÍTKA, pokiaľ neviete svoje registračné číslo. Poprosíme klubových a tímových manažerov ako aj trénerov, aby informovali o tomto hlavne hráčov klubu. Dôvod:Zrušenie jedinečnosti emailovej adresy v systéme sa udialo na základe mnohých požiadaviek rodičov s viacerými deťmi, kedy pre každé dieťa bola nevyhnutná jedinečná emailová adresa, čo spôsobovalo veľa problémov. Odteraz je možné jednu emailovú adresu použiť pri registrácii viacerých osôb (detí jednej rodiny) viackrát.