fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK opätovne oznamuje (US 34 a 35) FK 7. a 8. ligy dospelých, že 14. kolo naplánované na 19.11.2023 sa preložilo na jarnú časť a to na 1.5.2024 o 16:30 hod. V prípade ak sa kluby dohodnú na inom skoršom termíne (31.3.2024 – Veľká noc), žiadame ho oznámiť v dostatočnom predstihu. Žiadosti v tomto prípade nebudú spoplatnené.

2.ŠTK oznamuje, že stretnutie dospelých 14.kolo Hrabkov – Záborské sa po vzájomnej dohode odohrá 31.3.2024 o 14.00 hod.

3.ŠTK oznamuje, že stretnutie dospelých 11.kolo Krásna Lúka – Krivany sa po vzájomnej dohode odohrá 31.3.2024 o 15.00 hod.

4.ŠTK neschválila žiadosť FK Dubovica k stretnutiu dospelých Dubovica – Uz.Šalgov z dôvodu nesúhlasu hostí.

5.ŠTK oznamuje FK 7. a 8.ligy dospelých, že od jarnej časti súť. ročníka 23/24 budú FK povinné nahrávať videozáznam zo stretnutia na futbalnet. V prvom kroku je potrebné zaregistrovať osobu, ktorá to bude nahrávať – viď návod:

https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/sfz/sekcia/3088/

Z tohto dôvodu žiadame FK do 26.03.2024 nahlásiť zaregistrovanú osobu na sekretariát ObFZ, ktorá sa zúčastni plánovaného stretnutia školenia video technikov dňa 3.4.2024 o 17:30 hod. v zasadačke na ObFZ. Nakoľko videozáznamy zo stretnutí budú nahraté na futbalnete nebudú FK už posielať zostrih gólov pre TV7.

6.ŠTK oznamuje FK, že na webovej stránke ObFZ sú v časti Informácie zo sekretariátu zverejnené nové nadstavbové skupiny U13, U11, U9 a U8. Žiadame FK, uvedené na prvých miestach, aby dohodli termíny turnajov so súpermi podľa termínovníka v ISSF.

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR ObFZ Prešov oznamuje R a DZ ObFZ Prešov, že zimný seminár sa uskutoční dňa 23.3 - 24.3.2024 na Drienici - Hotel Javorná. Bližšie informácie boli zaslané meilom.

 

TRÉNERSKO – METODICKÁ KOMISIA:

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV: 

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Školenia. •

Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader – Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.