fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-4.liga žiaci 12.kolo: Dulova Ves - V. Šebastová - 26.4.2024 o 17:30 hod., bez poplatku

-8.liga dospelí 20.kolo: Radatice - Ražňany - 4.5.2024 o 16:00 hod., bez poplatku

-8.liga dospelí 19.kolo Kapušany – Radatice – 28.4.2024 o 13:15 hod. v Kapušanoch, kolízia stretnutí

-6.liga žiaci 17.kolo: Radatice - Gregorovce - 1.5.2024 o 10:00 hod., bez poplatku

-5.liga dorast 14.kolo: Záhradné - Medzany - 20.4.2024 o 10:30 hod., bez poplatku

-5.liga dorast 16.kolo: Kendice – R.N.Ves – 4.5.2024 o 12:00 hod., bez poplatku

-6.liga žiaci 13.kolo: Radatice - Žipov - 14.4.2024 o 15:00 hod., FK Žipov poplatok 5€

-5.liga žiaci 10.kolo: Torysa - Krivany - 16.4.2024 o 17:00 hod., FK Torysa poplatok 5€

-4.liga žiaci 10.kolo: D.Ves – M.Šariš - 15.4.2024 o 17:00 hod., FK M.Šariš poplatok 5€

2.ŠTK oznamuje FK 8.ligy dospelých, že FK Ostrovany odohrá svoje domáce stretnutia na ihrisku UT v Sabinove:                                                                                      

13.4.2024 o 15:30 hod. Ostrovany – M.Šariš, 27.4.24 o 16:00 hod. O. – Drienov,

11.5.24 o 16:30 hod. O. – Radatice, 25.5.24 o 16:30 hod. O. – Ražňany, 15.6.24 o 16:30 hod. O. - Jakubovany

3.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Ml žiakov U13:

-skupina I: FK Drienov – 23.4.2024 o 16:00 hod. za účasti Ražňany, T.Prešov, Brezovička v Drienove.

-skupina J: FK Terňa – 26.4.2024 o 17:00 hod. za účasti Solivar, Kamenica v Terni.

-skupina P: FK Hrabkov – 13.4.2024 o 10:00 hod. za účasti Š.Michaľany, Radatice v Hrabkove.

-skupina K: FK Hermanovce – 14.4.2024 o 10:00 hod. za účasti Kojatice, Krivany v Hermanovciach.

-skupina N: FK Fričovce – 14.4.2024 o 10:30 hod. za účasti M.Šariš, Záhradné, Víťaz vo Fričovciach.

4.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U11:

-skupina J: FK Drienov – 12.4.2024 o 16:30 hod., za účasti Ľubotice, Záborské, Dulova na 2 ihriskách v Drienove.

-skupina L: FK Župčany – 16.4.2024 o 17:00 hod., za účasti Jakubovany, Safi PO, Pečovská na 2 ihriskách v Župčanoch.

-skupina I: FK Torysa – 19.4.2024 o 15:30 hod., za účasti Brezovica, Kamenica, Dubovica v Toryse.

-skupina O: FK Fričovce – 15.4.2024 o 16,30 hod. za účasti Solivar, Sedlice, V.Šariš vo Fričovciach.

-skupina K: FK Lemešany – 13.4.2024 o 10,00 hod. za účasti R.N.Ves, Solivar, Kendice v Lemešanoch.

5.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja prípravky U9:

-skupina I: FK Záhradné – 19.4.2024 o 17,00 hod. za účasti Pušovce, Žipov, Široké z Záhradnom na 2 ihriskách (1xUT + 1x prírodná tráva).

-skupina H: FK Drienov – 11.4.2024 o 16:30 hod., za účasti Varhaňovce, Safi PO, Fintice na 2 ihriskách v Drienove.

-skupina K: FK Peč.N.Ves – 13.4.2024 o 10:00 hod., za účasti Hermanovce, Brezovica, Rožkovany v Peč.N.Vsi.

6.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja prípravky U8:

-skupina D: FK Ľubotice – 10.4.2024 o 16,30 hod. za účasti Chmin.N.Ves, Župčany, Fintice v Ľuboticiach na 2 ihriskách.

7.ŠTK oznamuje FK 8.ligy, že FK Solivar odohrá svoje domáce stretnutia v jarnej časti v ÚHČ dospelých.

8.ŠTK oznamuje FK 7. a 8.ligy dospelých, že od jarnej časti súť. ročníka 23/24 sú FK povinné nahrávať videozáznam zo stretnutia na futbalnet. Je potrebné zaregistrovať osobu, ktorá to bude nahrávať – viď návod:https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/sfz/sekcia/3088/

Nakoľko videozáznamy zo stretnutí budú nahraté na futbalnete nebudú FK už posielať zostrih gólov pre TV7.

Po prvom kole.

  1. 3b liga: Hrabkov, Záborské, Šarišské Sokolovce, Pečovská Nová Ves (dohrať 2.polčas do 7 dní), Terňa (berie na vedomie podanie nahrať do 7 dní),

Upozornenie za nesplnenie si povinnosť z rozhodnutia ObFZ a dohrať celé stretnutie do 7 dní -Vyšná Šebastová a Kojatice.

  1. liga: Pušovce, Malý Šariš, Jarovnice, Žehňa, Solivar (natáčať z úrovne stredovej čiary), Drienov (nepoužiteľné pre komisie), Janov (dohrať 1.polčas do 7 dní)

9.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 18.4.2024 o 15:30 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 149: Branislav Dlugoš (1243590) Hrabkov, 7. liga 3b dospelí, od 08.04.2024 +10 €

U 150: Samuel Majdák (1290089 ) Pečovská Nová Ves, 7. liga 3b dospelí, od 08.04.2024 +10 €

U 151: Marek Zboray (1251324), Ražňany, 8. liga dospelí, od 08.04.2024 + 10 €

U 152: Adam Džačovský (1295935), Janov, 8. liga dospelí, od 08.04.2024 + 10 €

U 153: Lukáš Brilla (1294383) Uzovský Šalgov, 7. liga 3b dospelí, 16. kolo, 07.04.2024, Šarišské Sokolovce – Uzovský Šalgov, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry - zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera mimo PÚ, podľa čl.45/1b DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, od 08.04.2024 +10 €

U 154: Jozef Urban (1160544) Žipov, 7.liga 3b dospelí, 16.kolo, 07.04.2024, Kojatice – Žipov, vylúčený za telesne napadnutie - kopnutie súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 08.04.2024 +10 €

U 155: Damian Gabor (1462394) Janov, 5. liga dorast, 12.kolo, 06.04.2024, Janov - Brezovička, vylúčený za hrubé nešportové prejavy voči delegovanej osobe – urážka DO, podľa čl. 48/1c DP, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 07.04.2024 + 5 €

U 156: FK Terňa (7. liga 3b). Berie na vedomie podanie k nenahratiu videa zo stretnutia 16. kolo Terňa - Hermanovce bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

SEKRETARIÁT:

Na základe usmernenia zo SFZ oznamujeme, že v ISSF došlo k zmene pri prihlasovaní do systému. Bola nasadená nová verzia ISSF kde sa upravovalo prihlasovanie do ISSF kvôli odstráneniu jedinečnosti emailovej adresy v systéme, vysvetlenie je nižšie.

 DO ISSF SA ODTERAZ UŽ PRIHLASUJE POMOCOU REGISTRAČNÉHO ČÍSLA A HESLA (heslo zostáva pôvodné), EMAILOVÁ ADRESA SA UŽ NEDÁ POUŽIŤ.JE MOŽNÉ POUŽIŤ AJ RODNÉ ČÍSLO OSOBY BEZ LOMÍTKA, pokiaľ neviete svoje registračné číslo. Poprosíme klubových a tímových manažerov ako aj trénerov, aby informovali o tomto hlavne hráčov klubu. Dôvod:Zrušenie jedinečnosti emailovej adresy v systéme sa udialo na základe mnohých požiadaviek rodičov s viacerými deťmi, kedy pre každé dieťa bola nevyhnutná jedinečná emailová adresa, čo spôsobovalo veľa problémov. Odteraz je možné jednu emailovú adresu použiť pri registrácii viacerých osôb (detí jednej rodiny) viackrát.

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR upozorňuje R a DZ na dôsledne sledovanie úradných správ.

2.Noví R: Štepan Jergl, tel. č. +421910738689, Sibírska 8, Prešov; Dominik Terez, tel. č. +421915867269, Záhradná 628/37, Kapušany; Slavomír Kolesár, +421904146060, Exnárova 23, Prešov.

3.Poplatok za neskoré ospravedlnenie po zverejnení delegácie (10€) – Danko, Verčimák S., Juskova, Kišš.

 

ZMENY V OBSADENÍ R a DZ:

DOSPELÍ
             
7.liga 3b – 17.kolo 14.4.2024 o 15:30 hod.
10:30 V.Šebastová Hrabkov Končula Mižák Mižáková KOČIŠČIN
Dubovica Š.Sokolovce Šarišský Pavlinský zruš. ONDÍK
Uz. Šalgov Peč. N. Ves Onofrej Kišš zruš. KRAJČÍK
Š. Michaľany Terňa Varga Klobušovský Stoják STRAKA
Hermanovce Kojatice Mižák Mižáková MIKULEC
Žipov Záborské Babjak Lejko zruš. KOVALIČ
Gregorovce Chmeľov Andrejko Lipovský Prokopová KAČMÁR
8.liga – 17.kolo 14.4.2024 o 15:30 hod.
10:30 Pušovce Žehňa Trojanovič Majiroš Cisko M. ml KAČMÁR
11:00 Radatice Jak. Voľa Andrejko Petruš Prokopová KOVALIČ
13.4.15:30 Ostrovany UT SB M. Šariš Hajzuš Pavlinský Cisko M. ml KLOVANIČ
Jakubovany Janov Verčimák S. Petruš zruš.  KOČIŠČIN
Víťaz Solivar Trojanovič Končula
Ražňany Jarovnice Kožlej P. Kožlej M. FEKIAČ
Kapušany Drienov Havrila M. Michaliková zruš. zruš.
9. liga – 13.kolo 14.4.2024 o 15:30 hod.
13.4.15:00 Tulčík Haniska Kožlej M. Babjak Petruš TOMEČEK
10:30 Sedlice Ruská N.Ves Babjak Lejko Michaliková STRAKA
Krivany Medzany Hajzuš Cisko M. ml
Fričovce Petrovany Prusak Terez
Poloma Miklušovce Vysocký Repka
voľno Kr. Lúka x x x x
5.liga dorast – 13.kolo 13.4.2024 o 15:00 hod.
Kendice V.Šebastová Andrejko
Dubovica Janov Šarišský zruš.
Medzany Kojatice Trojanovič
Ruská N. Ves Záhradné Onofrej zruš.
Brezovička voľno x x x x
Drienov voľno x x x x
6.liga dorast – 10.kolo 13.4.2024 o 15:00 hod.
Demjata Jakubovany Prokopova zruš.
voľno Gregorovce x x x x
4.liga žiaci – 10.kolo 13.4.2024 o 15:00 hod.
15:30 Hrabkov Kamenica Lipovský vo Svini
15.4.17:00 Dulova Ves M. Šariš Klobušovský Stoják Jergl
14.4.12:30 Jarovnice Š. Dravce Repka Vysocký
14.4.13:15 Dubovica Ostrovany Pavlinský Šarišský zruš.
voľno V.Šebastová x x ´ x
5.liga žiaci – 10.kolo 13.4.2024 o 15:00 hod.
Poloma Solivar Vysocký
16.4.17:00 Torysa Krivany Cisko M. ml.
14.4.12:30 Uz. Šalgov Župčany Kišš Onofrej zruš.
voľno Demjata x x x x
Žehňa voľno x x x x
6.liga žiaci – 13.kolo 13.4.2024 o 15:00 hod.
12:30 Tulčík Petrovany Petruš
Š. Sokolovce Sedlice Majiroš
14.4.15:00 Radatice Žipov Laik
Víťaz Záborské Kožlej M.
15:30 Uzovce Š.Michaľany Varga
8.5.15:30 Gregorovce Chmeľov x x x x
PRÍPRAVKA U13 skupina N
14.4.10:30 Fričovce ihrisko vo Fričovciach Prusak Terez
PRÍPRAVKA U11 skupina O
15.4.16:30 Fričovce ihrisko vo Fričovciach Kišš
PRÍPRAVKA U13 skupina P
13.4.10:00 Hrabkov ihrisko v Hrabkove Babjak
PRÍPRAVKA U11 skupina R
12.4.16:45 Demjata ihrisko v Demjate Šarišský Feč
PRÍPRAVKA U11 skupina P
12.4.17:00 Pušovce ihrisko v Pušovciach Prokopová Terez
PRÍPRAVKA U11 skupina K
13.4.10:00 Lemešany ihrisko v Lemešanoch Andrejko
PRÍPRAVKA U9 skupina G
11.4.16:30 Petrovany ihrisko v Petrovanoch Klobušovský
PRÍPRAVKA U9 skupina H
11.4.16:30 Drienov ihrisko v Drienove Onofrej laik
PRÍPRAVKA U11 skupina J
12.4.16:30 Drienov ihrisko v Drienove Ducko Horváth
PRÍPRAVKA U8 skupina D
10.4.16:30 Ľubotice ihrisko v Ľuboticiach Lipovský Kožlej M.
PRÍPRAVKA U9 skupina K
13.4.10:00 PNV ihrisko v PNV Varga Majiroš
PRÍPRAVKA U13 skupina K
14.4.10:00 Hermanovce ihrisko v Hermanovce Varga
PRÍPRAVKA U11 skupina L
16.4.17:00 Župčany ihrisko v Župčany Kišš Klovanič