fbpx


Meniny dnes: zajtra:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-8.liga dospelí 5.kolo: Jakubovany - Solivar – 3.9.2023 o 12:30 hod., FK Jakubovany poplatok 10€

-9.liga dospelí 3.kolo: Tulčík - Medzany – 3.9.2023 o 10:30 hod., FK Tulčík poplatok 10€

-4.liga žiaci 1.kolo: V. Šebastová - Lemešany - 13.9.2023 o 16:30 hod., bez poplatku

-4.liga žiaci 2.kolo: Jarovnice - M. Šariš - 3.9.2023 o 14:00 hod., FK Jarovnice poplatok 5€

-5.liga žiaci 2.kolo: Poloma - Krivany – 1.9.2023 o 15:30 hod., FK Krivany poplatok 5€

-5.liga žiaci 1.kolo: Solivar - Poloma - 30.9.2023 o 10:00 hod., FK Solivar poplatok 5€

-6.liga žiaci 3.kolo: Tulčík - Chmeľov - 1.9.2023 o 11:00 hod., FK Chmeľov poplatok 5€

-6.liga žiaci 3.kolo: Víťaz - Petrovany - 1.9.2023 o 15:00 hod., FK Petrovany poplatok 10€

-5.liga dorast 3.kolo: Medzany - Záhradné - 1.9.2023 o 10:30 hod., FK Záhradné poplatok 5€

-5.liga dorast 2.kolo: Záhradné - Ruská NV - 11.11.2023 o 13:00 hod., FK Ruská poplatok 5€

-5.liga dorast 4.kolo: RN Žehňa - V. Šebastová - 11.9.2023 o 16:30 hod.

-5.liga dorast 3.kolo: Brezovička - Kojatice - 1.9.2023 o 13:00 hod., FK Brezovička poplatok 5€

2.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Ml. žiakov U13:

-skupina B: FK Terňa – 1.9.2023 o 10:00 hod., za účasti FK Ražňany , Hermanovce na ihrisku v Terni.

-skupina F: FK Hrabkov – 2.9.2023 o 10:00 hod., za účasti FK Víťaz , Ovčie na ihrisku v Hrabkove.

3.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U11:

-skupina A: FK Lemešany – 9.9.2023 o 10:00 hod., za účasti FK Kendice , Drienov, Záborské na ihrisku v Lemešanoch.

-skupina C: FK SAFI – 4.9.2023 o 16:30 hod., za účasti FK Ľubotice B a Župčany na ihrisku FK SAFI Prešov.

-skupina E: FK Sedlice – 2.9.2023 o 9:30 hod., za účasti FK Fričovce, Široké, Chmin.N.Ves na ihrisku v Sedliciach.

-skupina G: FK Demjata – 3.9.2023 o 9:30 hod., za účasti FK Zárhadné, Terňa, Raslavice na ihrisku v Demjate.

-skupina I: FK Torysa – 28.8.2023 o 16:00 hod., za účasti FK Kamenica, Dubovica, Brezovica na ihrisku v Toryse.

-skupina I: FK Kamenica – 2.9.2023 o 10:00 hod., za účasti FK Torysa, Dubovica , Brezovica na ihrisku v Kamenici.

4.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U9:

-skupina C: FK Pušovce – 29.8.2023 o 9:30 hod., za účasti FK Demjata, Záhradné, Trnkov na ihrisku v Pušovciach.

-skupina C: FK Trnkov – 1.9.2023 o 9:30 hod., za účasti FK Demjata, Záhradné, Pušovce na ihrisku v Kapušanoch.

-skupina D: FK Chmin. NV – 1.9.2023 o 11:30 hod., za účasti FK Hrabkov, Široké , Žipov na ihrisku v Chminianskej.

-skupina F: FK Kamenica – 1.9.2023 o 10:00 hod., za účasti FK Torysa, Brezovica a Rožkovany na ihrisku v Kamenici.

5.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U8:

-skupina B: FK Chmin. NV – 31.8.2023 o 16:30 hod., za účasti FK Župčany, FC Tatran, Jak Voľa na ihrisku v Chminianskej.

6.ŠTK berie na vedomie námietku TJ Budovateľ Žehňa k stretnutiu dospelých Žehňa – Pušovce. ŠTK vlastným šetrením konštatuje, že neboli porušené normy a námietka je neopodstatnená.

7.ŠTK žiada všetky FK, v ktorých nastali zmeny štatutárov, funkcionárov, prípadne i iné organizačné zmeny, aby tieto zmeny zaevidovali v ISSF.

8.ŠTK upozorňuje kluby na zaregistrovanie zodpovedných funkcionárov v ISSF / tréner, vedúci mužstvá, lekár atď /.  Zaregistrovanie je plne v kompetencii klubového ISSF manažéra.

9.ŠTK dôrazne žiada FK o úhradu ZF za predchádzajúce mesiace. V prípade neuhradenia budú mať FK zastavenú činnosť.

10.ŠTK žiada FK v kategóriách U13 – U8, aby nahlasovali ŠTK termíny jednotlivých turnajov

11.ŠTK oznamuje FK 7.ligy dospelých, že sú povinné naďalej posielať zostrih z domácich stretnutí televízií TV7 tak ako je uvedené v Rozpise ObFZ.

12.ŠTK upozorňuje kluby na povinnosť podľa článok 39 SP Povinnosti klubu v súťaži, na zaregistrovanie zodpovedných funkcionárov v ISSF / tréner, vedúci mužstvá, lekár atď /.  Zaregistrovanie je plne v kompetencii klubového ISSF manažéra.

Návod ako pridať zaregistrované osoby na súpisku, je potrebné to urobiť pre každé družstvo a sezónu zvlášť. link: https://www.obfz-presov.sk/images/april23/N%C3%A1vod%20ako%20prida%C5%A5%20veduc%C3%A9ho%20dru%C5%BEstva,%20tr%C3%A9nera,%20lek%C3%A1ra%20.....pdf

13.Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční dňa 7.9.2023 o 15:45 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Vylúčenie po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 033: Juraj Vasko (1292847) Terňa, 7. liga 3b dospelí, od 28.08.2023 +10 €

U 034: Radovan Jurčišin (1250397) Hermanovce, 7. liga 3b dospelí, od 28.08.2023 +10 €

U 035: Tomáš Kaleja (1480968) Ostrovany , 4.liga žiaci, od 25.08.2023 + 5 €

U 036: Michal Foriš (1288776) Gregorovce, 7. liga 3b dospelí, 4. kolo, 26.08.2023, Chmeľov – Gregorovce, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry - zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ, podľa čl.45/1b DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa 45/2 DP, od 27.08.2023 +10 €

U 037: Dávid Lukáč (1210676) Šarišské Michaľany, 7. liga 3b dospelí, 4 kolo, 27.08.2023, Terňa - Šarišské Michaľany, vylúčený za surovú hru - podrazanie súpera nadmernou silou v súboji o loptu, podľa čl. 46/1 DP, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie , podľa čl. 46/2a DP, od 28.08.2023 +10 €

U 038: Pavol Kakaščík (1203543) Záborské, 7. liga 3b dospelí, 3. kolo, 29.08.2023, Gregorovce – Záborské, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry - zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ, podľa čl.45/1b DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa 45/2 DP, od 30.08.2023 + 10 €

U 039: Juraj Chovanec (1250532) Záborské, 7. liga 3b dospelí, 3. kolo, 29.08.2023, Gregorovce – Záborské, na základe Správy a podania DZ, za napadnutie na hracej ploche – udretie súpera do oblasti krku a tvare v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP + 10 €.

U 040: Tomáš Bednár (1260641) Záborské Na základe na základe Správy, podania DZ a stanoviska KR ObFZ, konanie voči menovanému za vylúčenie po ČK v stretnutí 3. kola 7. liga 3b dospelí, Gregorovce – Záborské zastavuje a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl. 78/4a DP.

U 041: Tomáš Bednár (1260641) Záborské, 7. liga 3b dospelí, 3. kolo, 29.08.2023, Gregorovce – Záborské, na základe zápisu o stretnutí, za hrubé nešportové prejavy voči delegovanej osobe po vylúčení, podľa čl. 48/1c DP, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 30.08.2023 + 10 €.

U 042: František Ferko (1288850) Žehňa, 8. liga dospelí, 4. kolo, 27.08.2023, Žehňa – Pušovce, vylúčený za telesné napadnutie na hracej ploche – kopnutie súpera nadmernou silou mimo súboja o loptu,, podľa čl. 49/1b DP, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 28.08.2023 + 10 €.

U 043: Slavomír Lukáč (1194780) Žehňa, 8. liga dospelí, 4. kolo, 27.08.2023, Žehňa – Pušovce, na základe Správy DZ a podania, za hrubé nešportové prejavy voči súperovi – opľutie súpera do tvare, podľa čl. 47/1b DP, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 47/2b DP, od 28.08.2023 + 10 €

U 044: Ivo Durkáč (1107594) člen RT, Gregorovce, 7. liga 3b dospelí, 4. kolo, 26.08.2023, Chmeľov – Gregorovce, vylúčený po dvoch napomenutiach. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športovej činnosti a akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP, od 27.08.2023 +10 €

U 045: FK Gregorovce (7. liga 3b dospelí). Na základe Správy, podnetu DZ a podania klubu Záborské prostredníctvom podania v ISSF, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k nedostatočnej US(odchod z HP), správaniu sa priaznivcov klubu(použitie hanlivých a vulgárne výroky voči AR2) v stretnutí 3. kolo, 29.08.2023, Gregorovce – Záborské, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 04.09.2023.

U 046: FK Gregorovce (7. liga 3b dospelí). Na základe podnetu KR, za porušenie predpisu(nesprávne natočený videozáznam), podľa RS ObFZ bodu 5/písmena h) zo stretnutí 3. kolo, 29.08.2023, Gregorovce – Záborské, podľa čl. 64/1a. DP ukladá DS – finančnú pokutu 50,- €, podľa čl. 64/4 a čl. 12 DP. +10 €

U 047: FK Medzany. Na základe podnetu klubu, odporúča klubu obrátiť sa so svojím nárokom v súvislosti s odstupným za prestup amatéra na DK VsFZ(FAMT Prešov matričné pod VsFZ).

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

INFORMÁCIA ZO SFZ:

Pozastavenie členstva, neuhradené faktúry fyzických osôb

Vážený člen SFZ,

dovoľujeme si Vás vopred upozorniť na zmenu prihliadania SFZ na faktrúry s nízkou hodnotou, ktoré sú dlhodobo neuhradené. Jedná sa v tomto momente výhradne o faktúry za členské poplatky, ktoré si vygenerovali fyzické osoby sami v ISSF, nejedná sa v žiadnom prípade o položky členského vygenerované klubovým manažérom.

DOČASNÉ POZASTAVENIE SA TÝKA HLAVNE HRÁČOV, TRÉNEROV, DELEGÁTOV, DELEGÁTOV POZOROVATEĽOV, ROZHODCOV, SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ A ČLENOV KOMISÍ.

Jedná sa o dočasné pozastavenie členstva osobám s neuhradenými faktúrami po splatnosti podľa platných stanov SFZ, (čl. 32 ods. 1  písm. f a podľa čl. 25 ods. 6 písm. a) ). Týka sa to všetkých faktúr aj z minulosti.

Informujte prosím hlavne hráčov a trénerov Vašeho klubu aby si skontrolovali v ISSF či majú všetky faktúry v stave uhradená. Návod ako si skontrolovať faktúry je v prílohe.

POKIAĽ SA OSOBA DOSTANE DO STAVU ŽE MÁ POZASTAVENÉ ČLENSTVO, NEBUDE MÔCŤ VYKONÁVAŤ ŽIADNE ÚKONY V ISSF, A ANI NEBUDE MOŽNÁ ÚČASŤ OSOBY NA ZÁPASOCH.

TO ZNAMENÁ, NEBUDE SA DAŤ PRIDAŤ NA ZÁPIS O STRETNUTÍ.

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR dáva do pozornosti DK klub ŠK Gregorovce za nedostatočný video záznam zo stretnutia Gregorovce – Záborské.

2.Noví R: Milan Repka, +421 903 705 763, Plavnica; Lukáš Čerkala, +421 944 729 369, Čirč; Šimon Končula, 0918 192 610, Prešov

3.Nový DZ: Ľubomír Uličný, 0904 866 733, Šar. Bohdanovce

4.Poplatky za neskoré ospravedlnenia pred zverejnením delegácie: Gállová, Vančišin, Pillár, Semančík P. 5€.

5.Poplatky za neskoré ospravedlnenia po zverejnením delegácie: Cisko M. ml, Trojanovič, Hajzuš Danko, Verčimák S., Kišš, Marcinko 10€.

 

ZMENY V OBSADENÍ:

DOSPELÍ
7.liga 3b – 5.kolo 3.9.2023 o 15:30 hod.
10:30 Dubovica Peč. N. Ves Verčimák L. Uličný L. Trojanovič Verbovský
Gregorovce Hrabkov Andrejko Prusák zruš. Kačmár
Žipov Chmeľov Babjak Fúsek Straka
Hermanovce Záborské Mižák Tverdík zruš. Kočiščin
Š. Michaľany Kojatice Šarišský Vysocký Timko Klovanič
Uz. Šalgov Terňa Onofrej Stoják zruš. Krajčík
V. Šebastová Š. Sokolovce Kožlej P. Kožlej M. zruš. Kovalič
8.liga – 5.kolo 3.9.2023 o 15:30 hod.
2.9. 15:30 UTSB Ostrovany Jarovnice Andrejko Hajzuš Cisko M. ml Mikulec
11:00 Radatice Bud. Žehňa Kožlej M. Kožlej P. Fúsek Straka
12:30 Jakubovany Solivar Verčimák S. Michaliková zruš. Ondík
Kapušany Jak. Voľa Verčimák S. Michaliková zruš. Ondík
Ražňany Drienov Trojanovič zruš. Mikulec
Víťaz M. Šariš Porochnavý zruš. Uličný
Pušovce Janov Hajzuš zruš. Verbovský
9. liga – 3.kolo 3.9.2023 o 15:30 hod.
10:30 Krivany Petrovany Čerkala Pavlinský Varga Mikulec
Poloma Ruská N. Ves Pavlinský Čerkala zruš.
Fričovce Miklušovce Končula Hudák
10:30 Tulčík Medzany Andrejko zruš. zruš.
Roma Žehňa Haniska Varga zruš.
Sedlice Krásna Lúka Uličný L.
5.liga dorast – 3.kolo 2.9.2023 o 15:00 hod.
Drienov Kendice Onofrej Danko Fúsek
1.9. 10:30 Medzany Záhradné Varga zruš. zruš.
Dubovica Roma Žehňa Pavlinský zruš. zruš.
1.9. 13:00 Brezovička Kojatice Pavlinský zruš. zruš.
4.9. 17:00 V. Šebastová Janov Verčimák L. Fúsek Danko
Ruská N. Ves voľno x x x x
6.liga dorast – 2.kolo 2.9.2023 o 15:00 hod.
Gregorovce Jakubovany Varga
voľno Demjata x x x x
4.liga žiaci – 2.kolo 2.9.2023 o 15:00 hod.
12:30 Ostrovany Š. Dravce Varga v Š.Michaľ.
15:30 Hrabkov V. Šebastová Kožlej P. vo Svini
3.9. 10:30 Dulova Ves Kamenica Onofrej Stoják zruš.
3.9. 14:00 Jarovnice M. Šariš LAIK zruš. v M.Šariši
3.9. 13:15 Dubovica Lemešany Timko Vysocký
5.liga žiaci – 2.kolo 2.9.2023 o 15:00 hod.
1.9. 15:30 Poloma Krivany LAIK zruš.
Bud. Žehňa Solivar Hudák
3.9. 10:30 Župčany Demjata Kišš
3.9. 12:30 Uz. Šalgov Torysa Stoják Onofrej zruš.
6.liga žiaci – 3.kolo 2.9.2023 o 15:00 hod.
1.9. 10:00 Radatice Záborské Hudák
1.9. 11:00 Tulčík Chmeľov Verčimák L.
1.9. 15:00 Víťaz Petrovany Kišš
Š. Sokolovce Š. Michaľany Trojanovič
3.9. 10:30 Žipov Uzovce Končula
3.9. 13:00 Gregorovce Sedlice Prusák
PRÍPRAVKY U11 skupina B
31.8. 17:00 Dulova Ves ihrisko v Dulovej Vsi Verčimák L.
PRÍPRAVKY U11 skupina E
2.9. 9:30 Sedlice ihrisko v Sedliciach Hudák
PRÍPRAVKY U9 skupina D
1.9.11:30 Chmin.N.Ves ihrisko v Chmin.N.Vsi Kožlej M
PRÍPRAVKY U13 skupina E
30.8. 17:00 Solivar ihrisko na Tajchu Andrejko
PRÍPRAVKY U13 skupina B
1.9.10:00 Terňa ihrisko v Terni Andrejko
PRÍPRAVKY U13 skupina F
2.9.10:00 Hrabkov ihrisko v Hrabkove Porochnavý
PRÍPRAVKY U11 skupina A
9.9.10:00 Lemešany ihrisko v Lemešanoch Porochnavý
PRÍPRAVKY U11 skupina C
4.9.16:30 SAFI Prešov ihrisko SAFI Prešov Hudák
PRÍPRAVKY U11 skupina G
3.9.09:30 Demjata ihrisko v Demjate Prusák
PRÍPRAVKY U11 skupina I
2.9.10:00 Kamenica ihrisko v Kamenici Miženko
PRÍPRAVKY U9 skupina C
1.9.11:30 Trnkov ihrisko v Kapušanoch Končula
PRÍPRAVKY U9 skupina C
1.9.10:00 Kamenica ihrisko v Kamenici Pavlinský