fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-5.liga dorast 1.kolo: Ruská N.Ves – Kojatice - 4.11.2023 o 13:00 hod., R.N.Ves poplatok 5 €

-5.liga dorast 1.kolo: Brezovička – Janov - 29.8.2023 o 17:00 hod., bez poplatku

-4.liga žiaci 1.kolo: V.Šebastová – Lemešany - 26.8.2023 o 17:00 hod., bez poplatku

-4.liga žiaci 1.kolo: Ostrovany – Dubovica - 24.8.2023 o 16:00 hod. v Š.Michaľanoch, bez poplatku

-4.liga žiaci 3.kolo: Š.Dravce – Dubovica - 10.9.2023 o 13:00 hod., bez poplatku

-6.liga žiaci 1.kolo: Gregorovce – Petrovany - 29.8.2023 o 13:00 hod., bez poplatku

2.ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 8.ligy dospelých 5.kolo Jakubovany – Solivar dňa 3.9.2023 o 13:30 hod.

3.ŠTK oznamuje FK 6.ligy dorastencov, že FK Š.Michaľany odhlasuje svoje družstvo zo súťaže. Súperi s týmto družstvom budú mať v danom kole voľno. ŠTK dáva FK Š.Michaľany do pozornosti DK.

4.ŠTK oznamuje FK 5.ligy dorastencov, že FK Brezovička odohrá svoje domáce zápasy v nedeľu o 3 hod. pred ÚHČ dospelých.

5.ŠTK oznamuje FK 4.ligy žiakov, že FK Dulova Ves odohrá svoje domáce zápasy v nedeľu o 10:30 hod.

6.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Mladší žiaci U13:

-skupina C: FK Kamenica – 19.8.2023 o 10:00 hod., za účasti FK Krivany a Brezovička na ihrisku v Kamenici.

-skupina F: FK Fričovce – 18.8.2023 o 17:00 hod., za účasti FK Hrabkov, Víťaz a Ovčie na ihrisku vo Fričovciach.

7.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Mladší žiaci U11:

-skupina D: FK Š.Michaľany – 29.8.2023 o 9:30 hod., za účasti FK Jak.Voľa, Ražňany, Jakubovany a P.N.Ves na 2 ihriskách v Š.Michaľanoch.

-skupina E: FK Fričovce – 19.8.2023 o 9:30 hod., za účasti FK Sedlice, Široké a Chmin.N.Ves na ihrisku vo Fričovciach.

-skupina F: FK Medzany – 17.8.2023 o 17:00 hod., za účasti FK Hermanovce, V.Šariš a Svinia na 2 ihriskách v Medzanoch.

8.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U9:

-skupina D: FK Široké – 18.8.2023 o 16:30 hod., za účasti FK Chmin.N.Ves, Žipov a Hrabkov na ihrisku v Širokom.

-skupina E: FK Šar.Sokolovce – 29.8.2023 o 10:00 hod., za účasti FK Rožkovany, V.Šariš, Peč.N.Ves a Hermanovce na 2 ihriskách v Šar.Sokolovciach.

9.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U8:

-skupina D: FK Župčany – 25.8.2023 o 16:30 hod., za účasti FK Chmin.N.Ves, Jak.Voľa a Tatran dievčatá na ihrisku v Župčanoch.

10.ŠTK žiada FK v kategóriách U13 – U8, aby začali nahlasovať ŠTK termíny jednotlivých turnajov

11.ŠTK oznamuje FK 7.ligy dospelých, že sú povinné naďalej posielať zostrih z domácich stretnutí televízií TV7 tak ako je uvedené v Rozpise ObFZ.

12. ŠTK upozorňuje kluby na povinnosť podľa článok 39 SP Povinnosti klubu v súťaži, na zaregistrovanie zodpovedných funkcionárov v ISSF / tréner, vedúci mužstvá, lekár atď /.  Zaregistrovanie je plne v kompetencii klubového ISSF manažéra.

Návod ako pridať zaregistrované osoby na súpisku, je potrebné to urobiť pre každé družstvo a sezónu zvlášť. link: https://www.obfz-presov.sk/images/april23/N%C3%A1vod%20ako%20prida%C5%A5%20veduc%C3%A9ho%20dru%C5%BEstva,%20tr%C3%A9nera,%20lek%C3%A1ra%20.....pdf

13.Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční dňa 24.8.2023 o 15:30 hod.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Vylúčenie po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 013: Martin Marcinko (1288727) Chmeľov, 7. liga dospelí, od 14.08.2023 + 10 €

U 014: Blažej Stankovič (1206774) Pušovce, 8. liga dospelí, od 14.08.2023 + 10 €

U 015: Marián Bendik (1250501) Ostrovany, 8. liga dospelí, 2. kolo, 13.08.2023, Janov – Ostrovany, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry, zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ, podľa čl.45/1b DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa 45/2 DP, od 14.08.2023 + 10 €

U 016: Róbert Ferko (1336285) Jarovnice. Na základe žiadosti menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U001 (súťažný ročník 2023/2024), podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu od 17.8.2023 do 30.11.2023 + 10 €

U 017: David Kaleja (1364924) Jarovnice. Na základe žiadosti menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U002 (súťažný ročník 2023/2024), podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu od 17.8.2023 do 30.11.2023 + 10 €

U 018: Roman Heldák (1102513) Radatice. Na základe žiadosti menovaného o zmenu DS uloženej U340 rozhodla, že žiadosť zamieta + 10 €

U 019: DK ukladá FK Solivar na základe podnetu ŠTK finančnú pokutu 85,- € za odhlásenie družstva dorastu po vyžrebovaní súťaže 5.liga dorast, Disciplinárna sankcia: podľa Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, 12. Podmienky štartu, písm. m) a čl. 12/6 DP + 5 €

U 020: DK ukladá FK Rómska Identita Prešov na základe podnetu ŠTK finančnú pokutu 50,- € za odhlásenie družstva žiakov po vyžrebovaní súťaže 5.liga žiaci, Disciplinárna sankcia: podľa Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, 12. Podmienky štartu, písm. m) a čl. 12/6 DP + 5 €

U 021: DK ukladá FK Pečovská Nová Ves na základe podnetu ŠTK finančnú pokutu 50,- € za odhlásenie družstva žiakov prípravka U8 po vyžrebovaní súťaže. Disciplinárna sankcia: podľa Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, 12. Podmienky štartu, písm. m) a čl. 12/6 DP + 5 €

DK za porušenie Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, bodu 5. Miesto stretnutia, písm. i), povinnosť zasielať zostrih gólových situácii zo stretnutia 7. liga 3b dospelí pre TV7, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS - upozornenie, podľa čl. 64/4 a čl. 10 DP, klubu:

U 022: FK Chmeľov, zo stretnutia Chmeľov – Kojatice, 1. kolo + 10 €

U 023: FK Žipov, zo stretnutia Žipov – Pečovská N. Ves(z 5 gólov 1), 1. kolo + 10 €

Oznamy DK ObFZ:

Upozorňuje širokú futbalovú verejnosť, že dňom 1. júla 2023 nadobudla účinnosť novela Disciplinárneho poriadku SFZ, ktorá je dostupná na webovom sídle SFZ.

link: https://futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky/

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala pohovor s DZ Šváby

2.KR berie na vedomie podnet od R Kožlej P

3.KR berie na vedomie pochvalu od FK Jakubovany na R Uličný M, Uličný L, Kišš a DZ Krajčík zo stretnutia Žehňa – Jakubovany.

4.Noví R: Milan Repka, +421 903 705 763, Plavnica; Lukáš Čerkala, +421 944 729 369, Čirč; Šimon Končula, 0918 192 610, Prešov

5.Nový DZ: Ľubomír Uličný, 0904 866 733, Šar. Bohdanovce

6. Poplatky za neskoré ospravedlnenie: Verčimák S. 10 €

7. Doplnenie tel. čísla Miroslav Kožlej - 0950 722 464

 

ZMENY V OBSADENÍ:

DOSPELÍ
7.liga 3b – 3.kolo 20.8.2023 o 16:00 hod.
10:30 Žipov Kojatice Uličný L. Uličný M. Gladiš KLOVANIČ
Chmeľov Hrabkov Andrejko Končula zruš. KRAJČÍK
Hermanovce Terňa Babjak Marcinko ŠVABY
Š. Michaľany Peč. N. Ves Kožlej P. Fúsek STRAKA
Uz. Šalgov Š. Sokolovce Gallová Kočiščin MIKULEC
Dubovica V. Šebastová Mižák Šarišský Stoják ONDÍK
29.8. 16:00 Gregorovce Záborské VsFZ VsFZ VsFZ VsFZ
8.liga – 3.kolo 20.8.2023 o 16:00 hod.
19.8. 16:00 UT Ostrovany Solivar Cisko M. ml Varga Šarišský ONDÍK
11:00 Radatice Drienov Gallová Kožlej P. Kočiščin KOČIŠČIN
Jak. Voľa Bud. Žehňa Hajzuš Vysocký ONDÍK
Kapušany Jarovnice Klovanič Pillár KAČMÁR
Víťaz Janov Porochnavý Prusák KOČIŠČIN
Jakubovany Pušovce Trojanovič KOVALIČ
15.9. 11:00 Ražňany M. Šariš
9. liga – 1.kolo 20.8.2023 o 16:00 hod.
10:30 Fričovce Medzany Cisko Š. Porochnavý Kišš STRAKA
13:00 Krivany Haniska Šarišský Pavlinský Hajzuš MIKULEC
Miklušovce Ruská N. Ves Petruš Hudák
Poloma Petrovany Pavlinský
Tulčík Krásna Lúka Varga
Roma Žehňa Sedlice Uličný M.
5.liga dorast – 1.kolo 19.8.2023 o 15:00 hod.
18.8. 17:00 Drienov Záhradné Semančík P Klobušovský Končula
 4.11. 13:00
Ruská N. Ves Kojatice Klobušovský Prusák Lejko
Medzany Roma Žehňa Majiroš Petruš Pillár
 29.8. 17:00
Brezovička Janov Hajzuš Vysocký
Dubovica V. Šebastová Trojanovič Pavlinský
Voľno Kendice x x x x
6.liga žiaci – 1.kolo 19.8.2023 o 15:00 hod.
12.8. 15:00 Tulčík Záborské x x x Odohrané
Víťaz Žipov Hudák
Radatice Š. Michaľany Gladiš
20.8. 13:15 Chmeľov Sedlice Končula
29.8. 13:00 Gregorovce Petrovany Varga
24.8. 16:30 Uzovce Š. Sokolovce Trojanovič
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina D
19.8. 09:00 Petrovany ihrisko v Petrovanoch Porochnavý
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina C
19.8. 10:00 Kamenica ihrisko v Kamenici Pavlinský
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina F
18.8. 17:00 Fričovce ihrisko vo Fričovciach Hudák
PRÍPRAVKA U11 skupina F
17.8. 17:00 Medzany ihrisko v Medzanoch Petruš Majiroš
PRÍPRAVKA U11 skupina E
19.8. 9:30 Fričovce ihrisko vo Fričovciach Varga
PRÍPRAVKY U9 skupina A
17.8. 16:00 Petrovany ihrisko v Petrovanoch Kožlej P.
PRÍPRAVKY U9 skupina D
18.8. 16:30 Široké ihrisko v Širokom Kožlej M.