fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-6.liga dospelí 13.kolo: Hermanovce - Žipov – 17.11.2019 o 13:00 hod.

-6.liga dospelí 15.kolo: Brezovička - Peč. N. Ves – 17.11.2019 o 13:00 hod.

-6.liga dospelí 15.kolo: Gregorovce - Nemcovce – 17.11.2019 o 13:00 hod.

-6.liga dospelí 15.kolo: Uz. Šalgov - Šar. Sokolovce – 29.3.2020 o 15:00 hod.

-6.liga dospelí 15.kolo: Žipov - V.Šebastová – 29.3.2020 o 15:00 hod.

-7.liga dospelí 15.kolo: Fričovce - Brezovica – 29.3.2020 o 15:00 hod.

-7.liga dospelí 15.kolo: Kokošovce - Lemešany – 29.3.2020 o 15:00 hod.

-6.liga dorast 11.kolo: Záhradné - Nemcovce – 29.3.2020 o 15:00 hod.

-3.liga žiaci 15.kolo: Gregorovce - Dulova Ves – 17.11.2019 o 10:30 hod.

-3.liga žiaci 15.kolo: Jarovnice - Šar. Michaľany – 28.3.2020 o 12:00 hod.

-3.liga žiaci 15.kolo: Malý Šariš - Pečovská N. Ves – 29.3.2020 o 11:30 hod.

-5.liga žiaci 15.kolo: Svinia - Chmeľov – 29.3.2020 o 12:30 hod.

2.ŠTK preverila podnet FK Dubovica a považuje podnet za neopodstatnený. FK Dubovica poplatok 10 €.

3.ŠTK vykonala pohovor so zástupcom FK Nemcovce. Rozhodnutie ŠTK z US 29 zostáva v platnosti.

4.ŠTK postupuje odvolanie FK Nemcovce na odvolaciu komisiu.

5.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 14.11.2019 o 16:00 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 199: Rastislav Michalík (1092903) Dubovica, od 11.11.2019 + 10 €

U 200: Dávid Nemergut (1232904) Dubovica, od 11.11.2019 + 10 €

Vylúčený po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 201: František Balog (1373502) Ostrovany, od 11.11.2019 + 10 €

U 202: Miroslav Dzurik (1150534) VD, Hermanovce, 3. liga žiaci, 15.kolo, 09.11.2019, Kamenica – Hermanovce, vylúčený po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie v súvislosti so stretnutím na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 36/2a, 37/3 DP, od 10.11.2019 + 5 €

U 203: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK RN Žehňa disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu 30,- €, podľa čl. 12/6, čl. 64/1 DP, za nedodržanie UHČ - nepripravená zápasová súpiska, podľa čl. 18/c) a čl. 17/e) Rozpisu ObFZ Prešov, 8.A liga dospelí, 14.kolo, 03.11.2019, Tulčík - RN Žehňa + 10 €

U 204: FK Žehňa, na základe zápisu o stretnutí, podania a šetrenia DK, za porušenie povinnosti organizátora stretnutia 7. liga dospelí 14. kolo, 03.11.2019 Žehňa - Fričovce podľa čl. 50/1d DP, DK ukladá DS finančnú pokutu 50,- € podľa čl. 50/5 DP a zároveň DK upozorňuje FK Žehňa na dodržiavanie čl. 17. Povinnosti usporiadateľského klubu písm. b) Rozpisu súťaží ObFZ Prešov + 10 €.

U 205: Rastislav Jenča, usporiadateľ, na základe zápisu o stretnutí, podania a šetrenia DK, za sotenie do člena realizačného tímu počas stretnutia 7. liga dospelí 14. kolo, 03.11.2019 Žehňa - Fričovce podľa čl. 50/1a DP, DK ukladá DS pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 3 mesiace s prerušením výkonu DS počas zimnej prestávky, podľa čl. 34/7 DP + 10 €.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 45. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

2.KR vykonala pohovor s Markovič, Štofanko, Miženko, Jurko, Horváth.

3.KR berie podnet od DZ Tomeček František na vedomie.

4.KR oznamuje R a DZ termín futbalového turnaja rozhodcov, ktorý sa uskutoční dňa 30.11.2019 v športovej hale v Sabinove.

Zmeny v obsadení R a DZ:

DOSPELÍ
6.liga 3b – 15.kolo 17.11.2019 o 13:00 hod.
Gregorovce Nemcovce ANDREJKO JENDRUŠ RIJÁK KOVALIČ
Jar Uz. Šalgov Š. Sokolovce PTÁK VARGA KONČULA CHOMA
Brezovička Peč. N. Ves JURKO PTÁK HORVÁTH KANUŠČÁK
Jar Žipov V. Šebastová MARKOVIČ ČONKA OKRUHĽANSKÝ PALKO
17.11.13:00 Hermanovce Žipov DUCKO ČIROVIČ VARGA BAKOŇ
7.liga – 15.kolo 17.11.2019 o 13:00 hod.
Jar Fričovce Brezovica ULIČNÝ L ČIROVIČ KOŽLEJ P HUDÁK
Jar Kokošovce Lemešany BABJAK HANEL LIPOVSKÝ DUDÁŠ
3.liga žiaci – 15.kolo 16.11.2019 o 13:00 hod.
Jarovnice Š.Michaľany VsFZ Jar
 17.11. 10:30
Gregorovce Dulova Ves JENDRUŠ ANDREJKO RIJÁK  
M. Šariš Peč. N. Ves SEDLÁK CENKER VAXMANSKÝ Jar
DOHRÁVKA 5. liga žiaci 11. kolo
Svinia Chmeľov TOMEČEK E Jar
DOHRÁVKA 6. liga dorast 11. kolo
Záhradné Nemcovce MARKOVIČ VARGOVIČ JURÍK Jar