fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:
-6.liga 3b dospelí 15. kolo: Rožkovany - Hermanovce - 9.11.2019 o 13:30 hod., bez poplatku
-7.liga dospelí 15. kolo: Ostrovany – Dulova Ves - 3.11.2019 o 10:30 hod., na ihrisku UT v Sabinove, bez poplatku
-3.liga žiaci 15.kolo: Kamenica - Hermanovce – 9.11.2019 o 14:00 hod., bez poplatku
-5.liga žiaci 11.kolo: Svinia - Chmeľov – 10.11.2019 o 13:00 hod., FK Chmeľov poplatok 10€
2.ŠTK berie na vedomie podnet FK Nemcovce. Po prerokovaní podnetu rozhodla, že sa nejedná o neoprávnený štart hráča, ale ide o technickú chybu. Podnet bol konzultovaný aj s ŠTK VsFZ. FK Uz. Šalgov a VD do pozornosti DK.
3.ŠTK upozorňuje FK na dôslednú kontrolu nominácií družstiev na stretnutie.
4.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 7.11.2019 o 16:00 hod.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 151: Dominik Sobota (1223591) Gregorovce, od 28.10.2019 + 10 €

U 152: Matúš Chovan (1288802) Pečovská Nová Ves, od 28.10.2019 + 10 €

U 153: Adam Džačovský (1295935) Malý Šariš, od 28.10.2019 + 10 €

U 154: Maroš Kaleja (1121248) Žehňa, od 28.10.2019 + 10 €

U 155: Martin Marcinko (1288727) Chmeľov, od 28.10.2019 + 10 €

Vylúčení po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 156: Stanislav Červeňák (1183094) Brezovička, od 28.10.2019 + 10 €

U 157: František Giňa (1203949) Ostrovany, od 28.10.2019 + 10 €

U 158: Jozef Jurko (1243242) Ličartovce, od 28.10.2019 + 10 €

U 159: Samuel Pohlodko (1293122) Kendice, od 28.10.2019 + 5 €

U 160: Daniel Giňa (1376061) Terňa, od 28.10.2019 + 5 €

U 161: Denis Kmec (1288622) Záhradné, od 31.10.2019 + 5 €

U 162: Peter Michalek (1258368) Brezovička, 6. liga 3b dospelí, 13. kolo, 27.10.2019, Šarišské Sokolovce - Brezovička, za HNS po vylúčený po druhom napomenutí voči DO, podľa čl. 48/1c DP, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl.48/2b DP, s prerušení výkonu DS počas zimnej prestávka, podľa čl. 34/7, od 28.10.2019 + 10 €

U 163: Vladimír Sudimák (1136680), 7. liga dospelí, 13. kolo, 27.10.2019, Brezovica - Záborské, na základe stanoviska odbornej komisie KR za kopnutie súpera nadmernou silou mimo súboja o loptu, podľa čl. 49/1b, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl.49/2b DP, s prerušení výkonu DS počas zimnej prestávka, podľa čl. 34/7 od 21.10.2019 + 10 €

U 164: Tomáš Bednár (1260641) Záborské, 7. liga dospelí, 13. kolo, 27.10.2019, Brezovica - Záborské, na základe stanoviska odbornej komisie KR zastavuje a zruší účinky vylúčenie, podľa čl. 37/13

U 165: Michal Varga (1291275) Lemešany, 7. liga dospelí, 13. kolo, 27.10.2019, Lemešany - Hrabkov, vylúčený za zmarenie gólovej príležitosti ťahaním(stiahnutím) súpera, podľa čl. 46/1b, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 28.10.2019 + 10 €

U 166: Ondrej Pendrák (1247155) Medzany, 8.B liga dospelí, 13. kolo, 27.10.2019, Radatice - Medzany, vylúčený za zmarenie gólovej príležitosti držaním súpera, podľa čl. 46/1b, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 28.10.2019 + 10 €

U 167: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK RN Žehňa finančnú pokutu 80,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 6. liga dorast, 10.kolo, 19.10.2019, Medzany - RN Žehňa, Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €

U 168: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Gregorovce finančnú pokutu 80,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 6. liga dorast, 12.kolo, 19.10.2019, Šarišské Michaľany - Gregorovce, Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €

U 169: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Fintice finančnú pokutu 200,- € za štart hráča na cudzí registračný preukaz, 4.A liga žiaci, 8.kolo, 12.10.2019, Žipov – Fintice, podľa čl. 52/a SP, Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 12. Podmienky štartu, písm. t) a čl. 64/1a, 4 DP + 5 €

U 170: Patrik Tomečko (1232769) Lemešany, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 súťažné stretnutia) a určuje skúšobnú dobu do 31.01.2020 + 10 €

U 171: Patrik Pigula (1288799) Jakubova Voľa, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 súťažné stretnutia) a určuje skúšobnú dobu do 31.01.2020 + 10 €

U 172: Na základe správy DZ, DK žiada  FK Brezovička o podrobné písomné stanovisko k správaniu RT a diváka počas stretnutia 6. liga 3b dospelí, 13. kolo, 27.10.2019, Šarišské Sokolovce – Brezovička. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami.

U 173: Na základe podnetu v Správe delegáta stretnutia, DK začína disciplinárne konanie voči Peter Dužda (1398018) zdravotník, Ostrovany, podľa čl. 71/1,3a,b DP, menovanému ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení akejkoľvek funkcie, podľa čl.43/1,2a,4 DP od 28.10.2019 a zároveň menovaného žiada o podrobné písomné stanovisko k svojmu správaniu k HU a súperovi v stretnutí 7. liga dospelí, 13. kolo, 27.10.2019, Víťaz – Ostrovany. Podaním na komisiu DK do 5.11.2019. Pod disciplinárnymi následkami.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

SEKRETARIÁT:

 1.Pripomíname klubovým manažérom koniec čerpania kreditov na rok 2019. Možnosť nakupovať na futbalnet.shop za kredity je do 30.11.2019. Žiadame Vás aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže a sme presvedčení, že tieto peniaze viete efektívne použiť nákupom u viac ako 15 partnerov na futbalnet.shop

Prehľad čerpania nájdete na adrese http://podporamladeze.futbalsfz.sk

Viac informácií k prerozdeleniu príspevkov nájdete na adrese https://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte

 2.Zoznam FK, ktoré minuli menej ako 50% pridelených prostriedkov z dotácie na mládež v podobe kreditov cez E-shop SFZ: Drien.N.Ves 628 €, Haniska 628 €, Záborské 1256, Hubošovce 628, Budovateľ Žehňa 628, Poloma 628, Brezovička 496, Sedlice 628, FAMT PO 3768.

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 43.kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

2.KR na základe podnetu od FK Záborské vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 7.ligy medzi (Brezovica – Záborské) a konštatuje, že podnet považuje za opodstatnený. Bez poplatku. KR pristupuje k OOD pre R Kunaj za nedostatky v stretnutí (Brezovica – Záborské).

3.KR pozýva na svoje zasadnutie R Kunaj, dňa 7.11.2019 o 16.30h.

4.KR odstupuje FK Brezovica na DK za nedostatočný videozáznam zo stretnutia dospelých 7. ligy medzi (Brezovica – Záborské).

5.KR dáva do pozornosti DK hráča FK Brezovica Sudimák Vladimír 1136680 za HNS – kopnutie súpera nadmernou silou mimo súboja o loptu v neprerušenej hre.

6.KR dáva do pozornosti DK hráča FK Záborské Bednár Tomáš 1260641 – nesprávne udelená ČK za kopnutie súpera nadmernou silou mimo súboja o loptu v neprerušenej hre. Správne mala byť udelená ŽK za riskantné kopnutie súpera mimo súboja o loptu v neprerušenej hre.

7.KR vykonala pohovor s DZ Mikulec.

8.KR opätovne pozýva na svoje zasadnutie R Čirovič, AR Uhrín, dňa 7.11.2019 o 16.45h.

9.KR berie na vedomie pochvalu od FK Svinia na R Verčimák, AR1 Čirovič, DZ Krivjančin, za výkon v stretnutí dospelých 8. ligy medzi (Svinia - Janov).

10.KR oznamuje R a DZ termín futbalového turnaja rozhodcov, ktorý sa uskutoční dňa 30.11.2019 v športovej hale v Sabinove. Bližšie informácie budú zaslané cez e-mail.

11.Poplatky za neskoré ospravedlnenie po zverejnení delegácií 10,-€: Vašák.

Zmeny v obsadeni R a DZ:

DOSPELÍ
6.liga 3b – 14.kolo 3.11.2019 o 13:30 hod.
10:30 Š. Sokolovce Dubovica BABJAK SUČKO JENDRUŠ KOVALIČ
Nemcovce V. Šebastová ONOFREJ DUCKO POROCHNAVÝ JENČA
Terňa Žipov ČIROVIČ PARTILA Zruš.del. KRIVJANČIN
Hermanovce Chmiňany HORVÁTH DUDA Zruš.del. MIKULEC
Peč. N. Ves Rožkovany MARKOVIČ PTÁK BELIŠOVÁ TOMEČEK
Ľubotice B Brezovička LIPOVSKÝ SEDLÁK FEDORKO KAČMÁR
Gregorovce Uz. Šalgov BRÍŽEK PAVLÍK T ŽILKA MERKOVSKÝ
7.liga – 14.kolo 3.11.2019 o 13:30 hod.
3.11. 10:30 Ostrovany Dulova Ves PALENČÁR RIJÁK ŽILKA HUDÁK       SB
Jakubovany Hrabkov PRUSÁK KOŽLEJ M CHOMA
Lemešany Záborské JURKO MICHALIKOVÁ PALKO
Kokošovce Brezovica BUJNOVSKÝ ŠKREPTÁK CUP
Žehňa Fričovce KONČULA LICHVÁR KOČIŠČIN Ján
M. Šariš Drienov PALENČÁR RIJÁK KANUŠČÁK
Víťaz Kapušany VERČIMÁK PAVLÍK A ČEKAN
8.liga A - 14.kolo 3.11.2019 o 13:30 hod.
10:30 Petrovany Chmeľov JURKO MICHALIKOVÁ BAKOŇ
Tulčík Žehňa Roma KLEPSATEL KOČIŠČIN Joz.
Drien. N. Ves Ličartovce ULIČNÝ L STRAKA
Ruská N. Ves Haniska ULIČNÝ M VARGOVIČ LACKO
8.liga B - 14.kolo 3.11.2019 o 13:30 hod.
27.10.14:00 Sedlice Miklušovce x x x ODOHRANÉ
Janov Radatice ANDREJKO ŠOLTES DUDÁŠ
Medzany voľno x x x x
voľno Svinia x x x x
8.liga C - 14.kolo 3.11.2019 o 13:30 hod.
10:30 Krásna Lúka Krivany VARGA BELIŠOVÁ MIKULEC
Jak. Voľa Lipany B VARGA PRIBULA
Jarovnice Poloma BABJAK JENDRUŠ SUČKO KOVALIČ
voľno voľno x x x x
3.liga žiaci – 14.kolo 2.11.2019 o 14:00 hod.
3.11.10:30 Jarovnice M. Šariš PTÁK
3.11.10:30 Dulova Ves Š. Michaľany ŠKREPTÁK BUJNOVSKÝ
3.11.11:00 Terňa Kojatice PARTILA ČIROVIČ Zruš.del.
3.11.11:00 Hermanovce Brezovica HORVÁTH Zruš.del.
3.11.11:00 Peč. N. Ves Kamenica MARKOVIČ
3.11.11:00 Chm. N. Ves Gregorovce DUDA
voľno Ostrovany x x x x
                                                       DOHRÁVKA 6. liga dorast 11. kolo
9.11. 13:30 Záhradné Nemcovce MARKOVIČ VARGOVIČ
DOHRÁVKA 5.liga žiaci 11.kolo
2.11.14:30 Ľubotice B Ruská N.Ves SEDLÁK
                                                        DOHRÁVKA 5. liga dorast 11. kolo
1.11.14:30 Dubovica M. Šariš VARGA