fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-6.liga 3b dospelí 13.kolo: Hermanovce - Žipov – 17.11.2019 o 13:30 hod., FK Hermanovce poplatok 10€

- 8.A liga dospelí 13.kolo: Roma Žehňa – Drienovská N.Ves – 27.10.2019 o 10:30 hod., bez poplatku – kolízia stretnutí

- berie na vedomie žiadosť TJ Budovateľ Žehňa, ale žiadosť Roma Žehňa bola podaná skôr z tohto dôvodu sa stretnutie dospelých Žehňa – Kokošovce odohrá 27.10.2019 o 14:00 hod.

-6.liga dorast 11.kolo: Šar. Michaľany - Drienov – 24.10.2019 o 16:00 hod., bez poplatku

-6.liga dorast 11.kolo: Záhradné - Nemcovce – 9.11.2019 o 13:30 hod., FK Nemcovce poplatok 10€

-5.liga dorast 11.kolo: Kamenica - RNV – 26.10.2019 o 14:00 hod., FK Kamenica poplatok 5€

-5.liga žiaci 11.kolo: Svinia - Chmeľov – 30.10.2019 o 14:00 hod., FK Chmeľov poplatok 5€

-4B.liga žiaci 11.kolo: Dubovica - Krivany – 25.10.2019 o 16:00 hod., FK Krivany poplatok 10€

-3.liga žiaci 13.kolo: Hermanovce - Kojatice – 27.10.2019 o 11:00 hod., bez poplatku

2.ŠTK schvaľuje hraciu plochu v Žehni od 24.10.2019 pre oba futbalové kluby.

3.ŠTK kontumuje stretnutie 6. ligy dorast Medzany - RN Žehňa pre neúčasť družstva hostí na stretnutí. Zároveň ŠTK dáva DK do pozornosti RN Žehňa.

4.ŠTK kontumuje stretnutie 3. ligy žiakov Šar. Michaľany - Gregorovce pre neúčasť družstva hostí na stretnutí. Zároveň ŠTK dáva DK do pozornosti FK Gregorovce.

5.ŠTK kontumuje stretnutie 4.A ligy žiakov Žipov – Fintice 3:0 kont. Dôvod: štart hráča na cudzí RP. Zároveň ŠTK dáva DK do pozornosti FK Fintice.

6.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Mladších žiakov U13:

-skupina B: FK Trnkov – 26.10.2019 o 14:00 hod., za účasti FK Trnkov/Pušovce, Chmeľov, V. Šebastová, Kapušany na ihrisku v Pušovciach.

7.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 31.10.2019 o 16:00 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 137: Marek Ambrózy (1219235) Hermanovce, od 21.10.2019 + 10 €

U 138: Jakub Krompaský (1222944) Drienov, od 21.10.2019 + 10 €

Vylúčení po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 139: Patrik Adamčo (1242393) Chmiňany, od 21.10.2019 + 10 €

U 140: Lukáš Žolták (1250529) Rómovia napredujú, Žehňa, od 21.10.2019 + 10 €

U 141: Jakub Vardžik (1253287) Haniska, od 21.10.2019 + 10 €

U 142: Šimon Spišák (1334610) Dulova Ves, od 21.10.2019 + 5 €

U 143: Patrik Krivý (1363689) Vyšná Šebastová, od 20.10.2019 + 5 €

U 144: Dominik Sedlák (1245192) Jakubovany, 7. liga dospelí, 12. kolo, 20.10.2019, Jakubovany - Lemešany, vylúčený za udretie súpera v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl.49/2b DP, od 21.10.2019 + 10 €

U 145: Patrik Tomečko (1232769) Lemešany, 7. liga dospelí, 12. kolo, 20.10.2019, Jakubovany - Lemešany, vylúčený za držanie súpera za krk v prerušenej hre, podľa čl. 49/1a, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl.49/2a DP, od 21.10.2019 + 10 €

U 146: Filip Podsedlý (1236053) Lemešany, 7. liga dospelí, 12. kolo, 20.10.2019, Jakubovany - Lemešany, vylúčený za udretie súpera v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl.49/2b DP, od 21.10.2019 + 10 €

U 147: Daniel Mitrík (1295566) Sedlice, 8. B liga dospelí, 12. kolo, Janov - Sedlice, vylúčený za HNS voči DO, podľa čl. 48/1c DP, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl.48/2b DP, od 21.10.2019 + 10 €

U 148: Mateusz Jaracz (1344035) Petrovany, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 tyždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.01.2020 + 10 €

U 149: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Hrabkov disciplinárnu sankciu pokarhanie, podľa čl. 11, čl. 59 DP, za nedodržanie UHČ - neskorý príchod na súťažné stretnutie, podľa čl. 18/b) Rozpisu ObFZ Prešov, 5. liga dorast, 9.kolo, 12.10.2019, Dubovica - Hrabkov + 5 €

U 150: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK RN Žehňa disciplinárnu sankciu - finančná pokuta 20,- €, podľa čl. 12/6, čl. 64/1 DP, za nedodržanie UHČ - nepripravená súpiska, podľa čl. 18/c) a čl. 17/e) Rozpisu ObFZ Prešov, 6. liga dorast, 9.kolo, 12.10.2019, RN Žehňa - Kokošovce + 5 €

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA:

Oznamujeme termíny školení trénerov predložené TMK VsFZ:

-školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C v spolupráci s ObFZ Bardejov

miesto školenia: futbalovy štadion v Gerlachove

termin: 08. 11. 2019 – 15. 03. 2020

zaverečne skušky: 16. 03. – 20. 03. 2020

poplatok: 100.- €

kapacita: 26 osob

(predbežne prihlasenych 16 trenerov)

prihlašky do: 25. 10. 2019

-školenie tréneriek UEFA GRASSROOTS C v spolupráci s ObFZ Košice-okolie a Košice-mesto

miesto školenia: Košice budova VsFZ

termin: 17. 01. – 19. 04. 2020

zaverečne skušky: 20. 04. – 30. 04. 2020

poplatok: 100.- €

kapacita: 26 osob

prihlašky do: 10. 01. 2020

-školenie trénerov UEFA B v spolupráci s VsFZ

miesto školenia: Košice budova VsFZ

termin: 18. 01. – 12. 06. 2020

zaverečne skušky: 15. 06. – 26. 06. 2020

poplatok: cca 300.- € (I. splatka 250.- € + doplatok podľa

realnych nakladov na školenie)

kapacita: 26 osob

prihlašky do: 10. 01. 2020

 

SEKRETARIÁT:

1.Pripomíname klubovým manažérom koniec čerpania kreditov na rok 2019. Možnosť nakupovať na futbalnet.shop za kredity je do 30.11.2019. Žiadame Vás aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže a sme presvedčení, že tieto peniaze viete efektívne použiť nákupom u viac ako 15 partnerov na futbalnet.shop

Prehľad čerpania nájdete na adrese http://podporamladeze.futbalsfz.sk

Viac informácií k prerozdeleniu príspevkov nájdete na adrese https://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 42.kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

2.KR nevyhovuje podnetu od FK Terňa.

3.KR nevyhovuje podnetu od FK Nemcovce.

4.KR pozýva na svoje zasadnutie R Čirovič, AR Uhrín, DZ Mikulec dňa 31.10.2019 o 16.30h.

5.KR vykonala pohovor s R Kočiš, Kunaj a DZ Tomeček.

6.KR pristupuje k OOD pre R Kočiš za nedostatky v stretnutí dospelých (Chmiňany – Gregorovce).

7.KR pristupuje k OOD pre R Uhrín za nedostatky v stretnutí dospelých (Žipov – Pečovská Nová Ves).

8.KR základe podnetu od FK Pečovská Nová Ves vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 6. 3b ligy medzi (Žipov – P.N.V.) a rozhodla, že námietka je čiastočne opodstatnená. Poplatok 15,-€

9.KR základe podnetu od FK Uzovský Šalgov vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 6. 3b ligy medzi (Dubovica – Uzovský Šalgov) a rozhodla, že námietka je neopodstatnená. Poplatok 15,-€

10.KR berie na vedomie pochvalu od FK Víťaz na R Jurko, AR1 Michalíková, DZ Kovalič za výkon v stretnutí dospelých 7. ligy medzi (Drienov - Víťaz).

11.KR oznamuje R a DZ termín futbalového turnaja rozhodcov, ktorý sa uskutoční dňa 30.11.2019 v športovej hale v Sabinove. Bližšie informácie budú zaslané cez e-mail.

12.Poplatky za neskoré ospravedlnenie po zverejnení delegácií 10,-€: Pavlík,Porochnavý, Mahurský.

Poplatky za neskoré ospravedlnenie pred zverejnením delegácií 5,-€: Žilka, Škrepták, Ducko, Uhrín.

Zmeny v obsadení R a DZ:

DOSPELÍ
6.liga 3b – 13.kolo 27.10.2019 o 14:00 hod.
17.11. 13:30 Hermanovce Žipov Zruš.del. Zruš.del. Zruš.del. Zruš.del.
Uz. Šalgov Nemcovce KVAŠŇAK KUNAJ VARGA KANUŠČÁK
Gregorovce Dubovica ANDREJKO MAJIROŠ LICHVÁR CUP
Š. Sokolovce Brezovička BUJNOVSKÝ JENDRUŠ KOČIŠČIN CHOMA
Ľubotice B Rožkovany JURKO PRUSÁK JUŠČÁK HUDÁK
Peč. N. Ves Chmiňany KLEPSATEL POROCHNAVÝ VAŠÁK KRAJČÍK
Terňa V. Šebastová BABJAK PARTILA SEDLÁK DUDÁŠ
7.liga – 13.kolo 27.10.2019 o 14:00 hod.
10:30 Brezovica Záborské KUNAJ KVAŠŇAK MIŽENKO BAKOŇ
Kapušany Jakubovany PTÁK BELIŠOVÁ Zruš.del. TOMEČEK
Víťaz Ostrovany DUDA RIJÁK Zruš.del. KOČIŠČIN Ján
Dulova Ves Drienov BRÍŽEK MICHALIKOVÁ JENČA
M. Šariš Fričovce MARKOVIČ FEDORKO MERKOVSKÝ
Žehňa Kokošovce ONOFREJ ŠTOFANKO KOVALIČ
Lemešany Hrabkov KOŽLEJ M TOMEČEK E STRAKA
8.liga A - 13.kolo 27.10.2019 o 14:00 hod.
10:30 Haniska Petrovany HANEL MICHALIKOVÁ CUP
11:00 Chmeľov Tulčík PTÁK BELIŠOVÁ Zruš.del. KAČMÁR
Ličartovce Rus. N. Ves ULIČNÝ M ULIČNÝ L KOČIŠČIN Joz.
10:30 Žehňa Roma Dr. N. Ves ŠTOFANKO ONOFREJ KOVALIČ
8.liga B - 13.kolo 27.10.2019 o 14:00 hod.
Radatice Medzany KLOVANIČ KONČULA Zruš.del.
Svinia Janov VERČIMÁK ČIROVIČ KRIVJANČIN
voľno Miklušovce x x x x
Sedlice voľno x x x x
8.liga C - 13.kolo 27.10.2019 o 14:00 hod.
14:00 Lipany B Jarovnice MIŽENKO v Ďačove MIKULEC
Krivany Jakubova Voľa PALENČÁR Zruš.del.
Poloma voľno x x x x
voľno Krásna Lúka x x x x
5.liga dorast – 11.kolo 26.10.2019 o 14:00 hod.
Rožkovany Hrabkov PALENČÁR VAŠÁK
Ražňany V. Šariš DUCKO SUČKO JUŠČÁK
27.10.11:00 Torysa Brezovica KLEPSATEL
26.10.14:00 Kamenica Ruská N. Ves MIŽENKO
1.11.14:30 Dubovica M. Šariš PTÁK
Peč. N. Ves voľno x x x x
6.liga dorast – 11.kolo 26.10.2019 o 14:00 hod.
Žehňa Roma Š. Dravce KONČULA
Terňa Kapušany SEDLÁK PAVLÍK A
24.10.16:00 Š. Michaľany Drienov PALENČÁR
27.10.10:30 Kendice Medzany DUCKO v Petrovanoch
9.11.13:30 Záhradné Nemcovce Zruš.del. Zruš.del. Zruš.del.
voľno Kokošovce x x x x
3.liga žiaci – 13.kolo 26.10.2019 o 14:30 hod.
23.10.15:30 Dulova Ves M. Šariš KLEPSATEL
27.10.11:00 Jarovnice Kamenica FEDORKO
27.10.11:30 Chmin. N. Ves Š. Michaľany MARKOVIČ ŠOLTIS
27.10.11:30 Peč. N. Ves Brezovica POROCHNAVÝ VAŠAK
27.10.11:00 Hermanovce Kojatice ČIROVIČ VERČIMÁK
27.10.11:30 Terňa Ostrovany SEDLÁK BABJAK PARTILA
Gregorovce voľno x x x x
4.Bliga žiaci – 11.kolo 26.10.2019 o 14:30 hod.
12:30 Rožkovany Poloma VAŠÁK PALENČÁR
Torysa Brezovička VARGA BELIŠOVÁ
25.10. 16:00 Dubovica Krivany PTÁK Zruš.del. Zruš.del.
27.10.11:45 Š. Dravce Jakubovany PALENČÁR
5.liga žiaci – 11.kolo 26.10.2019 o 14:30 hod.
Záborské Fričovce POROCHNAVÝ
Kendice Petrovany TOMEČEK E v Petrovanoch
Sedlice Demjata JURKO
30.10. 14:00 Svinia Chmeľov VERČIMÁK
2.11.14:30 Ľubotice B Ruská N. Ves
voľno Tulčík x x x x
PREDOHRÁVKA 8B. liga dospelí 14. kolo
27.10. 14:00 Sedlice Miklušovce HORVÁTH SUČKO
DOHRÁVKA 6. liga dorast 6. kolo
30.10. 14:00 Kapušany Záhradné PARTILA
Mladší žiaci U13 skupina B
26.10. 14:00 Trnkov ihrisko v Pušovciach BUJNOVSKÝ