Meniny dnes: zajtra:

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

INFORMÁCIE ZO SEKRETARIÁTU

Oznamujeme všetkým trénerom, že dňa 27.4.2018 o 18.30 hod. sa v zasadačke ObFZ uskutoční druhé sedenie trénerov ObFZ. Téma: rozvoj mládežníckeho futbalu v ObFZ a nové školenia mládežníckych trénerov UEFA YOUTH.

Tlačivo tréneri - poprosíme vyplniť a zaslať na ObFZ   kliknite tu

Predbežná prihláška do súťaží - poprosíme vypniť a zaslať  kliknite tu

Priateľské stretnutie Slovensko - Holandsko 31.5.2018 o 20.45 hod. v Trnave. V prípade záujmu o lístky vo výške 26 € resp. 16 € prosíme nahlásiť počty na sekretariát do 25.4.2018. Doprava na stretnutie individuálna.

VV chce opätovne požiadať o pomoc pri získavaní prostriedkov pre činnosť ObFZ. Nakoľko sa blíži zdaňovacie obdobie za rok 2017 a máte možnosť poukázať 2 % z Vašej dane na Občianske združenie ObFZ. Bližšie informácie na sekretariáte ObFZ resp. na tel. č. 0908 654 834.  Tlačivo   kliknite tu

Návrh organizácie mládežníckych súťaží  kliknite tu

Oznamujeme trénerom s licenciou, ktorí v súčasnosti netrénuju v žiadnom FK a majú záujem trénovať mládežnícke družstvá v kluboch patriacich pod ObFZ aby sa prihlásili na sekretariát ObFZ.

Nové informácie k školeniu nových trénerov kliknite tu  a informácia o organizovaní seminárov trénerov v rámci ObFZ   kliknite tu

Informácia k školeniu nových trénerov licencie GRASSROOTS C    kliknite tu. Prihláška na školenie   kliknite tu.    Vzdelávanie trénerov SFZ   kliknite tu

Tréningový zraz žiakov U12 a U13 sa uskutoční dňa 7.1.2018 v telocvični Spojenej školy Ľudmily Podjavorinskej v Prešove  kliknite tu

Prihláška na XXIX. ročník halového turnaja ObFZ Prešov kliknite tu

Predseda ObFZ Ing. Jiří Ballarin vyslovuje poďakovanie všetkým zúčastneným delegátom za účasť na volebnej konferencii ObFZ. Zároveň ďakuje všetkým pracovným komisiám: volebnej, mandátovej a návrhovej, organizačnému štábu, skrutátorom a všetkým ostatným, ktorí sa akým koľvek spôsobom podieľali na prípravách a realizácii volebnej konferencie.    

Správa návrhovej komisie z konferencie ObFZ Prešov  kliknite tu

Správa volebnej komisie z konferencie ObFZ Prešov  kliknite tu

Program a pozvánka na volebnú konferenciu ObFZ Prešov konanú dňa 2.12.2017  kliknite tu

Správa volebnej komisie ObFZ zo dňa 28.11.2017 - Zoznam kandidátov do orgánov ObFZ Prešov na volebnú konferenciu ObFZ   kliknite tu

Upozorňujeme FK, že každý ISSF manager obdržal informáciu o výzve na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry. Výzva je zverejnená na webovej stránke SFZ:  http://www.futbalsfz.sk/2290

DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 16.11.2017 o 16.00 hod. aktérov stretnutia dpospelých Hrabkov - Gregorovce a to: HU - Jozef Lipták, kapitánov a vedúcich družstiev a hráča Mareka Sobotu - Gregorovce + delegované osoby. Zároveň žiada FK Hrabkov o doručenie videozáznamu na sekretariát do 15.11.17 do 15.00 hod.

TLAČIVO: Návrh na zaradenie do kandidátky pre voľby na volebnej konferencii ObFZ dňa 2.12.2017 na funkciu do voleného orgánu ObFZ   kliknite tu

Oznamujeme, že doposiaľ si z eshopu SFZ nevyčerpali ešte ani euro tieto FK: Krivany, Žehňa, Miklušovce, Radatice, Tulčík, Víťaz, Dubovica, Uzovce, Ruská N.Ves, Hrabkov, Janov, Chmeľov, Sedlice, V.Šebastová, Chmiňany, Poloma, Jakubovany, Terňa, Ličartovce. FK, ktoré si nevyčerpajú kredity do konca roka 2017 kredity prepadnú!

Volebná konferencia ObFZ Prešov sa uskutoční dňa 2.12.2017. Zloženie Volebnej komisie: predseda: Eduard Valenčin, podpredseda Ján Šejirman, Jozef Krešák, Pavol Tokár, Attila Mikloško.  Volebný poriadok   kliknite tu

Vyjadrenie Legislatívno - právnej a etickej komisie k rozhodnutiu Rozhodcovského súdu ohľadom Ing. V.Laskovského kliknite tu
 
Nominácia hráčov U13 na turnaj "Pohár starostky v Dulovej Vsi", ktorý sa uskutoční dňa 8.10.2017  kliknite tu
 
Sekretariát žiada FK, aby zaslali údaje ohľadom dievčat, ktoré pôsobia v kluboch podľa tohto listu  kliknite tu
 
TMK oznamuje záujemcom o trénerskú licenciu Grassroots C, aby sa nahlásili na sekretariát ObFZ nakoľko sa uzatvára zoznam záujemcov o trénersky kurz, ktorý sa uskutoční v Prešove.

Oznamujeme FK, že do 30.9.2017 môžu na sekretariát podávať návrhy na členov Volebnej komisie ObFZ.

Nominácia hráčov U12 ObFZ na medzinárodný turnaj Fragaria cup (2. - 6.7.2017) kliknite tu

Nominácia hráčov U19 ObFZ na medzinárodný turnaj Memoriál Jozefa Hudáka, ktorý sa uskutoční dňa 1.7.2017 vo Vyšnej Šebastovej   kliknite tu

Nominácia hráčov U12 - U14 "PROGRAM PODPORY TALENTOVANÝCH HRÁČOV" na tréningový zraz, ktorý sa uskutoční v dňoch 27.6. a 29.6.2017 od 17.00 hod. v Dulovej Vsi  kliknite tu

Nominácia hráčov U12 na tréningový zraz, ktorý sa uskutoční v dňoch  27.6.2017 a 29.6.2017 v Dulovej Vsi   kliknite tu

Aktív Športovo - technickej komisie ObFZ    kliknite tu

Informácia k striedavému štartu hráča    kliknite tu

Školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa licencia GRASSROOTS C   prihláška kliknite tu

VV chce opätovne požiadať o pomoc pri získavaní prostriedkov pre činnosť ObFZ. Nakoľko sa blíži zdaňovacie obdobie za rok 2016 a máte možnosť poukázať 2 % z Vašej dane na Občianske združenie ObFZ. Bližšie informácie na sekretariáte ObFZ resp. na tel. č. 0908 654 834.  Tlačivo   kliknite tu

ŠKOLENIE TRÉNEROV - GRASSROOTS kliknite

Halové turnaje ObFZ vylosovanie mladších žiakov   kliknite tu.

Nominácia výberu ObFZ U12 na medzinárodný halový turnaj Adidas cup konaný v dňoch 2.- 5.2.2017 v Prešove  kliknite tu.   Vylosovanie   kliknite tu.

Schválené dotácie VV ObFZ pre FK z pokút a poplatkov udelených DK v roku 2016. Dotácie   kliknite tu.   Rozpis dotácií kliknite tu. Dotácie pôjdu cez zberné faktúry v mesiaci apríl.

Výzva na predkladanie žiadosti o finančný príspevok v rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry  kliknite tu.

Trénersko-metodická komisia VsFZ organizuje 12.2.2017 v Humennom seminár trénerov, ktorí vlastnia licenciu GRASSROOTS C a UEFA B a ktorým skončila platnosť licencie v roku 2016. Prihláška na seminár   kliknite tu

Celkový prehľad halových turnajov ObFZ    kliknite tu

Halové turnaje ObFZ vylosovanie dospelých  kliknite tu

Z dôvodu zlého čísla účtu v ISSF žiadame kluby TJ Petrovany a TJ Podhoran Poloma aby do 22.1.2017 nahlásili cez ISSF opravené čísla účtov. V opačnom prípade nedostanú zo SFZ podiel z členských príspevkov.

Nominácia hráčov U12 na tréningový zraz konaný dňa 21.1.2017 v Prešove a medzinárodný

turnaj v Krosne dňa 22.1.2017 kliknite tu

Celkový prehľad halových turnajov ObFZ    kliknite tu

Halové turnaje ObFZ vylosovanie dospelých  kliknite tu 

VEĽA KLUBOV NEHLASOVALO: Súčasťou tradičnej akcie  Jedenástka roka je aj vyhlásenie výsledkov ankety o Najlepšieho rozhodcu v uplynulom roku. Stane sa tak na základe hlasovania klubov. Zatiaľ však takmer polovica klubov svoj hlas neodovzdala ... 

alt

 

Dotácia pre FK   kliknite tu

 

Sekretariát upozorňuje FK, že zberná faktúra za mesiac október bola splatná 14.11.2016. Doposiaľ ju neuhradil FK Jakubovany. Žiadame o úhradu ZF!

 

Halové turnaje ObFZ   kliknite tu

 

Jedenástka 3b VI.ligy sa uskutoční dňa 10.12.2016. Z tohto dôvodu žiadame FK o vyplnenie nasledujúcich ankiet:    Najlepší R a nováčik R    kliknite tu,        Najkrajší gól    kliknite tu

 

Pre záujemcov, ktorí nevlastnia trénerskú licenciu TMK VsFZ otvára 10. decembra 2016 nové školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa licencia GRASSROOTS C. Bližšie informácie sú na: Futbalnet VsFZ - Tréneri a mládež - Školenia trénerov - Licencia Grassroots C

 

Upozorňujeme FK, že registračné obdobie je do 30.09.2016 a platí to aj na registrácie nových hráčov starších ako 12 rokov. Žiadosti o registráciu podané mimo registračných období spracuje matrika v priebehu najbližšieho registračného obdobia t.j. od 01.01.2017.

Nominácia výberov ObFZ Prešov U12-U14 na tréningový zraz konaný v pondelok 7.11.2016 vo Vyš.Šebastovej  kliknite tu

KR žiada FK Nemcovce o doručenie videozáznamu zo stretnutia dospelých Nemcovce - Chmiňany do 27.10.2016 do 12.00 hod.

KR a DK žiada FK Dubovicu o doručenie videozáznamu zo stretnutia dospelých Dubovica - Kamenica do 26.10.2016 do 12.00 hod.

KR žiada FK Ličartovce o doručenie videozáznamu zo stretnutia dospelých Ličartovce - Lemešany a FK Janov o doručenie videozáznamu zo stretnutia dospelých Janov - Tulčík  do 26.10.2016 do 12.00 hod.

Nominácia výberov ObFZ Prešov U12-U14 na tréningový zraz konaný v pondelok 24.10.2016 vo Vyš.Šebastovej  kliknite tu

ŠTK pozýva na svoje zasadnutie dňa 13.10.2016 o 16.15 hod. predsedu ŠK Svinia s dokladmi o úhrade zbernej faktúry.

Sekretariát upozorňuje FK, že zberná faktúra za mesiac september 2016 bola splatná 11.10.2016 !!! Doposiaľ ZF neuhradili FK: Jakubovany, Pušovce, Poloma, Záhradné, Š.Michaľany, Svinia. 

ŠTK a KR žiada o doručenie videozáznamu zo stretnutia dospelých Drienov - Petrovany na sekretariát ObFZ do 12.10.2016 do 14.00 hod.

Sekretariát upozorňuje FK, že zberná faktúra za mesiac september 2016 je spatná 11.10.2016 !

KR a DK žiada o doručenie videozáznamov zo stretnutí dospelých: Kapušany - Chmeľov a Brezovička - Krivany. Videozáznamy doručiť na sekretariát do 11.10.2016 do 14.00 hod.

Nominácia výberov ObFZ Prešov U12 - U14 na tréningový zraz konaný v pondelok 10.10.2016 vo Vyš. Šebastovej  kliknite tu

Upozorňujeme FK, že registračné obdobie je do 30.09.2016 a platí to aj na registrácie nových hráčov starších ako 12 rokov. Žiadosti o registráciu podané mimo registračných období spracuje matrika v priebehu najbližšieho registračného obdobia t.j. od 01.01.2017.

Nominácia výberov ObFZ Prešov U12 - U14 na tréningový zraz konaný v pondelok 26.9.2016 vo Vyš. Šebastovejkliknite tu

DK a KR žiada TJ Sokol Janov o doručenie videozáznamu zo stretnutia dospelých Janov - Chmeľov do 27.9.2016 do 14.00 hod. na sekretariát ObFZ.

TMK oznamuje, že od 26.9.2016 začína  podpora talentovaných hráčov U12 - U14 ročník narodenia 2006 - 2003. Žiadame FK, resp. rodičov, ktorí majú záujem o napredovanie chlapcov o nahlásenie šikovných hráčov trénerovi Marekovi Petrušovi na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.   do 22.9.2016.

Sekretariát upozorňuje FK, že zberná faktúra za mesiac august bola splatná 12.9.2016. Doposiaľ ju neuhradili FK: Jakubovany, Svinia, Drienovská N.Ves.

Sekretariát oznamuje FK VI.ligy dospelých, že si od 5.9.2016 môžu na sekretariáte ObFZ prevziať loptu od sponzorskej firmy 3b.

Sekretariát oznamuje FK VI.ligy dospelých, že si od 19.8.2016 môžu na sekretariáte ObFZ prevziať sponzorský materiál od firmy 3b.  Doposiaľ si tovar nevyzdvihol FK Torysa.

Upozorňujeme FK, R a DZ, že na ObFZ si môžu vyzdvihnúť Rozpis súťaží na súť. ročník 2016/17.

KR žiada FK Vyšná Šebastová o doručenie videozáznamu zo stretnutia dospelých V.Šebastová - Torysa a FK Hrabkov o doručenie videozáznamu stretnutia dospelých Hrabkov - Kapušany na sekretariát ObFZ do 6.9.2016 do 14.00 hod.

alt

 

alt

KR oznamuje, že dňa 05.08.2016 (piatok) o 17.00 sa v zasadačke ObFZ Prešov uskutoční náhradný seminár ohľadom zmien pravidiel futbalu. Žiadame o dochvíľnosť. Účasť na seminári je povinná.


Nominácia výberu ObFZ U19 na Memoriál Bartolomeja Motýľa, ktorý sa uskutoční dňa 31.7.2016 v Gregorovciach  kliknite tu

alt

alt

alt

alt

alt

UPOZORNENIE: Na sekretariáte ObFZ Prešov bude od pondelka 18. júla do štvrtku 28.júla dovolenka. Z tohto dôvodu by mali kluboví funkcionári v prípade potreby navštíviť sekretariát tento týždeň. V čase dovolenky ak budu potrebovať napr. vytvorenie konta musia vycestovat do Košíc alebo na niektorý iný oblastný zväz...

Vyžrebovanie súťaží 2016/17    kliknite tu

Predsezónny seminár R a DZ určený hlavne k novým pravidlám  kliknite tu

Žiadame FK dospelých VI.liga 3b, aby logo klubu zaslali na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Túto povinnosť doposiaľ splnili len FK: Torysa, Hermanovce, Široké, Nemcovce, Petrovany, V.Šebastová. Termín do 20.7.2016.

VZOR ZMLUVY o vytvorení spoločného družstva mládeže  kliknite tu

Rozpis 3b Pohára ObFZ Prešov   kliknite tu

Záujemcovia na trénerské licencie GRASSROOTS C a UEFA B  kliknite tu zasielajte

tlačivá emailom na VsFZ p.Szenayovi. V prípade dostatočného počtu sa kurz

uskutoční v Prešove.

 alt

alt

alt

alt

Termín podávania elektronických prihlášok do súťaží bol predĺžený do 30.6.2016!

Rozpis 3b Pohára ObFZ Prešov   kliknite tu

ŠTK oznamuje FK, že od 3.6.2016 je možné podávať prihlášky do súťaží ObFZ

podaním elektronickej prihlášky v systéme ISSF. Zároveň žiadame o doručenie

aj v papierovej podobe na ObFZ   kliknite tu

Nominácia výberov ObFZ Prešov U12 - U14 na tréningový zraz konaný v pondelok 13.6.2016

vo Vyšnej Šebastovej (možnosť dohlásenia ďalších hráčov)  kliknite tu 

Zraz nahlásených hráčov (dorastencov) do výberu ObFZ za okres PO sa uskutoční dňa

24.5.2016 o 17.15 h. na štadióne v Ľuboticiach. Zoznam nahlásených FK: Demjata 3 hráčov,

Široké 3, Drienov 3, R.N.Ves 6, Chmeľov 2, Lemešany 3, Pušovce 4, Chmin.N.Ves 4.

FK Safi PO, FAMT PO, Chmiňany, Záborské, Župčany, Tulčík, Fričovce, Hrabkov, Záhradné,

Víťaz, Kapušany, M.Šariš, D.Ves, Fintice nahlásiť mená do 20.5.16 do 20.00 hod.

 na email:   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Nominácia výberov ObFZ Prešov U12 - U14 na tréningový zraz konaný v pondelok 23.5.2016

vo Vyšnej Šebastovej (možnosť dohlásenia ďalších hráčov)   kliknite tu

Zraz nahlásených hráčov do výberu ObFZ za okres SB sa uskutoční dňa 18.5.2016 o 17.15 h.

na umelej tráve v Lipanoch. Zoznam nahlásených FK: Rožkovany 7 hráčov, Gregorovce 4,

V.Šariš 1, P.N.Ves 4, Š.Dravce 1, Š.Michaľany 6, Hermanovce 6, Š.Sokolovce 1(L.Kobulnický).

FK Kamenica, Torysa, Dubovica, Uzovce a Brezovica nahlásiť mená do 16.5.16 do 20.00 hod.

na email:   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Výbery dorastencov ObFZ - nahlasovanie hráčov   kliknite tu

Záujemcovia na trénerské licencie GRASSROOTS  C a UEFA B    kliknite tu     zasielajte tlačivá

emailom na VsFZ p.Szenayovi. V prípade dostatočného počtu sa kurz uskutoční v Prešove.

Nominácia výberov ObFZ Prešov U12 - U14 na tréningový zraz konaný v pondelok 9.5.2016

vo Vyšnej Šebastovej   kliknite tu

Nominácia výberov talentovaných hráčov U12 - U14 na deň 25.4.2016 vo V.Šebastovej kliknite tu 

Podpora talentovaných hráčov U12 a U14 ObFZ   kliknite tu

Upozorňujeme FK, že splatnosť zbernej faktúry za mesiac marec bola 11.4.2016!!! Doposiaľ

ZF neuhradili FK: Ostrovany, Š.Bohdanovce.

Seminár trénerov  kliknite tu

Pre všetky FK! Podľa RaPP sa transférové obdobie končí 15.marca, t.j. do 15.3.2016

do 23.59.59 hod. nový FK požiada a hráč schváli a pri hosťovaní musí schváliť aj materský

FK. Po tomto termíne sa nebude dať schváliť žiaden transfér!!!

Návrh zmien Stanov ObFZ. Pripomienky zasielať na sekretariát ObFZ   kliknite tu

2% z Vašej dane na Občianske združenie ObFZ kliknite tu

Halová sezóna 2016 vo výsledkoch  kliknite tu

Zraz hráčov výberu U13 na tréningovú jednotku sa uskutoční dňa 4.3.2016 (piatok),

v hale Hotelovej akadémie (ul.Baštová) v Prešove  kliknite tu

alt

INFORMÁCIE ZO SEKRETARIÁTU 2

alt

Rozpis finálových zápasov    kliknite tu 

Halové turnaje ObFZ - celkové vylosovanie kliknite tu      vylosovanie muži  kliknite tu 

vylosovanie dorast   kliknite tu      vylosovanie žiaci  kliknite tu    vylosovanie mladší žiaci  kliknite tu

rozpis zápasov   kliknite tu    súpiska družstva  kliknite tu

Upozorňujeme hráčov, trénerov, ..., že vstup do šatní a na palubovku v hale je len v prezúvkach!!

Obsadenie R na halové turnaje ObFZ    kliknite tu     

Kam po ukončení ZŠ? Jedna z možností pre športovcov je SPŠ strojnícka v Prešove  kliknite tu

Sekretariát od 29.1. - 1.2.2016 dovolenka.

Zraz výberu U11 je dňa 30.1.2016 o 7.15 hod. v hale Spojenej školy ĽP na Sekčove (tam, kde bola tréningová jednotka). Rozlosovanie turnaja  kliknite tu

Nominácia výberu U11 ObFZ na medzinárodný halový turnaj Adidas cup konaný v dňoch 29.1. - 1.2.2016 v Prešove   kliknite tu 

Nominácia výberu U13 ObFZ na medzinárodný halový turnaj v Krosne (PL) konaný dňa 30.1.2016  kliknite tu

Halové turnaje ObFZ - vylosovanie  kliknite tu

Upozorňujeme FK, že dňa 10.12.2015 bol posledný deň splatnosti zbernej faktúry za mesiac november. Dňa 14.1.2016 doposiaľ ZF neuhradili tieto FK: V.Šariš, Ostrovany. Žiadame o okamžitú úhradu pod hrozbou disciplinárnych opatrení.

Upozorňujeme FK, že dňa 10.12.2015 bol posledný deň splatnosti zbernej faktúry za mesiac november. Dňa 11.1.2016 doposiaľ ZF neuhradili tieto FK: V.Šariš, Jakubovany, Svinia, Sedlice, Ostrovany, Jarovnice. Žiadame o okamžitú úhradu pod hrozbou disciplinárnych opatrení.

Zasadnutie Riadnej konferencie sa uskutoční dňa 11.12.2015 o 16.00 hod. v zasadačke ObFZ   kliknite tu

Prihláška na halové turnaje ObFZ  kliknite tu

Vyjadrenie VV ObFZ k druhému článku Ing. Jozefa Komára, ktorý vyšiel vo Večerníku dňa 18.11.2015  kliknite tu

KR žiada FK o doručenie anketových hárkov Najlepší R a Najlepší nováčik za rok 2015  do 4.12.2015. Do termínu 2.12.2015 anketové hárky nedoručili FK kliknite tu

 Vyjadrenie VV ObFZ k druhému článku Ing. Jozefa Komára, ktorý vyšiel vo Večerníku dňa 18.11.2015  kliknite tu

 Tlačivá na vyplnenie ankety Najlepší R za rok 2015 a Najlepší nováčik za rok 2015  kliknite tu

 Stanovisko Volebnej komisie k voľbám predsedu ObFZ konanej dňa 23.10.2015 na riadnej konferencii   kliknite tu

Vyjadrenie VV ObFZ k článku Ing. Jozefa Komára, ktorý vyšiel pod názvom   "Taká je realita"

vo Večerníku dňa 6.11.2015  kliknite tu

Upozorňujeme FK, že dňa 10.11.2015 bol posledný deň splatnosti zbernej faktúry za mesiac október. Dňa 13.11.2015 doposiaľ ZF neuhradili tieto FK: V.Šariš, Š.Bohdanovce, Svinia, Ostrovany. Z tohto dôvodu dávame do pozornosti Rozpis súťaží čl.6, d), podľa ktorého menovaným FK hrozí odrátanie 3 bodov!

KR a DK žiada o doručenie videozáznamu zo stretnutia dospelých Ostrovany - Chmin.N.Ves a Torysa - Drienov do 11.11.2015 do 12.00 hod. na sekretariát ObFZ. 

Nominácia výberov ObFZ Prešov U12 - U14 na tréningový zraz konaný vo štvrtok 22.10.2015

v Sabinove kliknite tu

Upozorňujeme FK, že dňa 12.10.2015 bol posledný deň splatnosti zbernej faktúry za mesiac

september. Dňa 16.10.2015 doposiaľ ZF neuhradili tieto FK: Poloma, Ostrovany, Jakubovany.

Z tohto dôvodu dávame do pozornosti Rozpis súťaží čl.6, d), podľa ktorého menovaným FK

hrozí odrátanie 3 bodov!

DK a KR žiadajú o doručenie videozáznamu zo stretnutí dospelých Š.Sokolovce - Ostrovany a

Dubovica - Š.Dravce do 30.9.2015 do 12.00 hod. na sekretariát ObFZ.

Nominácia výberov ObFZ Prešov U12 - U14 na tréningový zraz konaný dňa 28.9.2015 v Sabinove  kliknite tu

Nominácia výberov ObFZ Prešov U12 - U14 na tréningový zraz konaný v pondelok 14.9.2015

v Sabinove kliknite tu

Upozorňujeme FK, že dňa 10.9.2015 bola splatnosť zberných faktúr za mesiac august.

Doposiaľ ZF neuhradili tieto FK: V.Šariš, Š.Michaľany, Drienov, Hubošovce, Fričovce, Žipov,

Dulova Ves, Drien.N.Ves, Rokycany. Z tohto dôvodu dávame do pozornosti Rozpis súťaží

čl.6, d), podľa ktorého menovaným FK hrozí odrátanie 3 bodov!

VYLOSOVANIE SÚŤAŽÍ ObFZ pre súťažný ročník 2015/2016  kliknite tu

MINERÁLNA VODA PRE FUTBALOVÉ KLUBY OD ZLATEJ STUDNE kliknite tu

MALÝ SPRIEVODCA RaPP  kliknite tu

REGISTRAČNÝ A PRESTUPOVÝ PORIADOK SFZ platný  od 15.6.2015   kliknite tu

SÚŤAŽNÝ PORIADOK SFZ platný od 1.7.2015  kliknite tu

alt

Na základe nariadenia SFZ žiadame o doručenie kópie tlačiva o pridelení – IČO klubu (nie obce). Do 25.8.2015 ho doručia FK: Torysa, Krásna Lúka, Kokošovce, Rožkovany, Safi Prešov, Brezovica, Fričovce, Hermanovce, Radatice, Žipov, Ruská N.Ves, Dulová Ves, Drienovská N.Ves.

VYLOSOVANIE SÚŤAŽÍ ObFZ pre súťažný ročník 2015/2016  kliknite tu

 ŠTK navhuje FK vo všetkých kategóriách možnosť zmeny ÚHČ na stretnutia hrané v dňoch 15.- 16.8. po vzájomnej dohode jednotlivých družstiev pre pretrvávajúce teploty. Termín nahlásenia je do 13.8.15 do 14.00 hod. cez ISSF bez poplatku. Stretnutia dospelých hrané o 10.30 hod. sa môžu hrať len doobedu.

OBSADENIE ROZHODCOV NA ZÁPASY 1.KOLA : kliknite tu

SEMIFINÁLE LETNÉHO POHÁRA ObFZ PREŠOV : Kojatice - Drienov 1:0, Kamenica - Uz. Šalgov 2:4. Finále sa uskutoční v utorok 15. septembra.

alt

SEMIFINÁLE LETNÉHO POHÁRA :

ŠTK vyžrebovala 3. kolo Pohára ObFZ, ktoré sa uskutoční 2.8.2015 o 16,30 hod - Kamenica - Uz.Šalgov a Kojatice - Drienov.
ŠTK kontumovala stretnutie 2.kola Pohára ObFZ Brezovica-Kamenica 0:3 v prospech hostí za neoprávnený štart hráča domáceho družstva SP čl.52 bod c.
Výsledok stretnutia Brezovica-Dubovica z 1. kola ponecháva v platnosti - nesplnenie náležitostí SP čl.85.

OBSADENIE :

Kamenica - Uzovsky Šalgov : Mišenko - Palenčár, Majdák.

Kojatice - Drienov : Troščák - D.Hoger, Marušinová.

alt

LÍSTKY NA KVALIFIKAČNÉ STRETNUTIA S UKRAJINOU A BIELORUSKOM  kliknite tu

alt

Zraz hráčov Výberu ObFZ U13 na Fragariu cup je dňa 2.7.2015 o 9.00 hod. na ihrisku Technickej školy v Prešove, ul. Volgogradská 1, na sídlisku III.    Rozlosovanie tu

Nominácia družstva žiakov U13 ObFZ na medzinárodný turnaj Fragaria cup, ktorý sa uskutoční v dňoch 2.-6.5.2015 v Prešove 

alt

INFORMÁCIE K PRIHLÁŠKAM DO SÚŤAŽÍ kliknite tu

MANUÁL K PODÁVANIU ELEKTRONICKÝCH PRIHLÁŠOK pre sezónu  2015/16  kliknite tu

PRIHLÁŠKA DO SÚŤAŽÍ ObFZ Prešov pre súťažný ročník 2015/16.     kliknite tu

Nominácia družstva dorastencov U19 ObFZ Prešov na turnaj  Antona Repeľa, ktorý sa uskutoční dňa 21.6.2015 v Lipanoch    kliknite tu

 

alt

POHÁR ObFZ VYŽREBOVANIE    kliknite tu

SEMINÁR TRÉNEROV I. kvalifikačného stupňa licencia UEFA GRASSROOTS C konaný dňa 20.6.2015 v Lipovciach  kliknite tu

Nominácia výberu ObFZ Prešov U19 na tréningový zraz konaný dňa 17.6.2015 v Ľuboticiach   kliknite tu

alt

Nominácia výberov ObFZ Prešov U12 - U14 na tréningový zraz konaný dňa 8.6.2015 v Sabinove.        kliknite tu

ZBERNÚ FAKTÚRU ZA MESIAC APRÍL DOPOSIAĽ NEUHRADIL FK ROKYCANY.

Nominácia výberov ObFZ U19 na tréningové stretnutie PO - SB konaný dňa 3.6.2015 v Šar. Michaľanoch  kliknite tu

Predbežné prihlášky na školenie trénerov licencia GRASSROOTS C a licencia UEFA B         kliknite tu

Nominácia výberov ObFZ Prešov U19 na tréningové zrazy konané vo Vyšnej Šebastovej a v Lipanoch kliknite tu

Nominácia výberov ObFZ Prešov U12 - U14 na tréningový zraz konaný v pondelok 4.5.2015 v Sabinove kliknite tu

Predbežné prihlášky na školenie trénerov licencia GRASSROOTS C a licencia UEFA B         kliknite tu

DK predvoláva dňa 23.4.2015 o 16:30 hod. aktérov stretnutia FK Šarišské Dravce - FK Ražňany: R - Andrejko, AR - Valko, Jakubčin, DZ - Knut. Šar.Dravce - HU: Jozef Bujňák VM: Bujňák J., K: Haborák. Ražňany - VM: Solár, K: Peregrín k objasneniu udalosti po stretnutí. FK Š. Dravce doručí videozáznam zo stretnutia na ObFZ do utorka 21.4.2015 do 12:00 hod.

Nominácia výberov ObFZ Prešov U12 - U14 na tréningový zraz konaný v pondelok 20.4.2015 v Sabinove kliknite tu

Upozorňujeme, že zberné faktúry za mesiac marec splatné pondelok  13.4.2015 doposiaľ neuhradili tieto FK: Dubovica, Ostrovany, Ruská N.Ves, Jarovnice. 

alt 

INFORMÁCIE TMK O VÝBEROCH ObFZ:     Info 1     Info 2     Info 3    Info 4     Info 5     

alt

NAJNOVŠIA AKTUALITA OD ŠTK : ZMENY TERMÍNOV A UHČ  kliknite tu

alt

alt

alt alt

NOMINÁCIA VÝBERU U-13 Halový turnaj ObFZ Prešov   kliknite tu

alt

KR oznamuje, že zimný doškoľovací seminár R a DZ ObFZ Prešov, sa uskutoční  v termíne od  21.03.2015 do 22.03.2015 v rekreačnom zariadení Opalex na Sigorde.  Úspešne absolvovanie seminára je podmienkou pre ďalšie pôsobenie v súťažiach riadených ObFZ Prešov. Účasť nutná - termín náhradného seminára sa nepredpokladá. Pozvánky a program budú zaslané e-mailovou poštou.

Oznamujeme FK, že na webovej stránke SFZ si môžu pozrieť nový schválený prestupový a registračný poriadok účinný od 15.6.2015.      SFZ  -  Legislatíva  -  Predpisy  -  Poriadky  -  Registračný a prestupový poriadok SFZ (od 15.6.2015)

ZBERNÚ FAKTÚRU DOPOSIAĽ  NEUHRADILI: za november - FK Krásna Lúka, za december - FK Krásna Lúka, FK Pečovská N.Ves, FK Veľký Šariš. Žiadame o okamžitú úhradu!!!

HALOVÉ TURNAJE ObFZ ZAČÍNAJÚ 23.2.2015. ŽIADAME O ÚHRADU ŠTARTOVNÉHO PRIHLÁSENÝCH DRUŽSTIEV (muži - 50 €, dorast - 30 €, žiaci - 25 €) NA ÚČET ObFZ 50236572/0200 (IBAN SK52 0200 0000 0000 5023 6572) do 13.2.2015, VS:hala. Družstvá, ktoré neuhradia štartovné nemôžu na turnaji nastúpiť.

alt

alt alt

alt

alt

DOTERAZ FAKTÚRU ZA MESIAC NOVEMBER NEUHRADILI FK: VEĽKÝ ŠARIŠ (31 €), PEČ.N.VES (263 €), OSTROVANY (180 €),KRÁSNA LÚKA (222 €). CELKOVÁ NEUHRADENÁ SUMA: 696 €

alt

 V piatok 27.marca 2015 o 20,45 h sa v Žiline odohrá dôležité  kvalifikačné stretnutie Slovensko - Luxembursko.Vedenie  ObFZ Prešov plánuje zorganizovať autobusový zájazd - cena vstupenky na sedenie je 15 Eur a náklady na autobus sú v réžii ObFZ. Mali by ste o to záujem ? vyjadrite sa

alt

ČLEN  TMK ObFZ PREŠOV SA ROZHODOL PRESTÚPIŤ - DO STAVU MANŽELSKÉHO ...

alt alt

alt

 laye..

Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

NOMINÁCIA VÝBERU U13,12

Termín : 25.1.2015 (nedeľa), zraz 08:30 ZŠ Sibírska TJ- 9.00-11.00

      Halová obuv , zelené tričko, trenírky, ponožky, uterák, kartička poistenca

 

OBFZ-U13 (2002)                                  OBFZ-U12 (2003)

1.Viliam ŠIMKO (V.ŠARIŠ)                                     1.Martin LUTERANČIK (DEMJATA)

2.Damián HUDÁK (DULOVÁ.VES)                        2.Tomáš ADZIMA (KENDICE)

3.Oliver VALENČIN (CH.N.VES)                            3.Dávid KIŠŠ (Š.SOKOLOVCE)

4.Pavol ULIČNÝ (CH.N.VES)                                  4.Richard SABOL (Š.MICHAĽANY)

5.Gabriel SVAT (PETROVANY)                              5.Filip BABINČÁK (HERMANOVCE)

6.Tomáš KUBIČKO (CH.N.VES)                             6.Stanislav JUREK (ŠIROKÉ)

7.Dávid ŠVEC (MEDZANY)                                   7.Kamil ŠKURLA (UZOVCE)

8.Róbert SENDERÁK (TERŇA)                              8.Branislav JENČA (VÍŤAZ)

9.Samuel BALUCHA (ŠIROKÉ)                             9.Alex SZUČ (TRNKOV)-2004

10.Daniel DEMKO (UZOVCE)                              10.Peter TKÁČ (BREZOVICA)

11.Samuel ADAM (MIKLUŠOVCE)                     11.Kevin KONEČNÝ (HRABKOV)

12.Dávid BUJŇÁK (KAMENICA)                        12.Dávid KOLLÁR (JAKUBOVANY)-2004

13.Martin ADAMČÁK (DEMJATA )                    13.Vladimír TOBIÁŠ (BREZOVICA)

14.Maroš PUSTÝ (DULOVÁ.VES)                       14.Tomáš SONTÁG (Š.DRAVCE)

15.Mário ŠVEC (Š.MICHAĽANY)                        15.Filip KOĽ (BREZOVICA)

16.Roman Aštary (Kojatice )

17. Erik KOJNOK (V.ŠEBASTOVÁ)

18. Samuel FURČÁK (DULOVÁ VES)

 

..................................................................................................................................................................................

Nahradníci:

19. Lukáš TIMKO (SEDLICE)

20.Samuel ANDERKO (M.ŠARIŠ)

21. Patrik PUŠKÁŠ (MEDZANY )

22. Lukáš RÍMSKY (BREZOVICA )

 

Tréneri: Desiatnik Ondrej, Pendrák Ondrej

Vedúci výberu : Repka Anton

Ospravedlnenia – Petruš Marek t.č. 0915 866 076 – najneskôr do 23.1. 2015 ( piatok 20.00)